Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

06/2010 - Samostatné práce našich modelářů

Během školního roku naši mladí modeláři zkoušeli svoji šikovnost během několika cvičných prací. S příchodem jara začali tvořit na své samostatné cvičné práci. Jde o diorama s jednou traťovou kolejí a malým výsekem krajiny kolem trati.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

Každý modelář tvoří dioráma dle vlastního konkrétního námětu a tak se objevují různé motivy, jako třeba trať na nízkém náspu v rovině, trať v zářezu ve skalnatém terénu, železniční přejezd, propustky, případně mosty. Naše středeční parta začala se stavbou dioramat nejdříve, a tak jsou nyní na konci školního roku někteří hoši už hotovi. Ostatní chlapci si mohou dioramata dokončit v příštím školním roce po prázdninách.

Následuje několik fotografiíí z dokončovacích prací. Většina výtvorů je udělána docela dobře. Pochválil bych položení a zaštěrkování kolejí, kde jsme kladli důraz na geometrii a sjízdnost koleje, včetně toho, aby štěrk nikde nezasahoval do prostoru průjezdného průřezu (hlavně aby nekolidoval s okolky kol). Šterk je povětšinou pěkně upravený a dostatečně drží. Dále bych pochválil stavbu silnic, které byly "uhňácány" z modelovací hmoty. S ohledem na zvolený postup vypadají docela slušně. Dále bych pochválil i pokus o vybarvení skal na některých modulech. Na to, že jde o první pokusy, je to výborné.

Někde bych snad vytknul některé detaily, které chlapcům zatím unikají. Jde např. o zbytečně hluboké příkopy kolem opěrných zdí, nebo nepřesné detaily kolem trubních propustků. Tráva na dioramatech je buď z travní foliáže nebo statická, zatím bohužel jen jednoho odstínu. To je ale dáno naší momentální výbavou po nákupu tzv flokovačky na statickou trávu. Časem, jak se budou dodělávat jednotlivé části našeho velkého kolejiště, budeme snad už i lépe vybaveni i co se týče foliáže a více reálnějších odstínů statické trávy. To pak umožní trochu "rozbít" jednotvárné plochy brčálové zeleně.

I přes uvedené potíže růstu bych hodnotil samostatné práce našich modelářů velmi kladně. Až si jednou budou chtít udělat vlastní kolejiště (nebo diorama) někde doma, budou už alespoň zhruba vědět, jak na to (alespoň, co se týká stavby povrchu krajiny). A právě to postupné předávání modelářského know-how je jedním z cílů našeho snažení.

A.T. - 24.06.2010