Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11/2008 - Nový ovládací pult horní stanice (malého kolejiště)

Jako trénink na výstavbu nových stanic jsme se pustili do výstavby nového ovládacího pultu pro horní stanici starého kolejiště. Přínosy očekáváme dva:

  • za prvé se konečně oddělí ovládání horní a dolní stanice a vzniknou tak dvě samostatná pracoviště, takže dva výpravčí z různých stanic nebudou stát vedle sebe u jednoho pultu
  • za druhé jde mimo jiné konečně také o první pokus, jak zcela věrně a bez kompromisů odsignalizovat automaticky správně všechny potřebné návěsti na vjezdových a odjezdových návěstidlech, tj. stůj, výstraha, pomalu 40 km/h, včetně pomalé blikavé žluté u předvěsti „očekávejte 40 km/h“, která se musí umět odsignalizovat na vjezdovém návěstidle.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

Návrh a realizace pultu i řídící jednotky ukázal, že i u tak jednoduché malé stanice jde o systém poměrně složitý a že realizace pomocí jednoduchých obvodů z relé a tranzistorů je sice možná, ale vychází obvodově již poměrně složitá a že je náročná hlavně na vydrátování všech nutných vazeb mezi ovládacími prvky pultu, řídicí jednotkou a kolejištěm. Celá akce od návrhu schematu, návrhu a vyleptání desky plošných spojů, její osazení a zapojení do ovládacího pultu na konektory a na ovládací prvky zabrala asi 60 hodin práce po večerech a hlavně o víkendech.

Nicméně první prototyp „moderního“ řídicího pultu je na světě, a to právě při příležitosti dne otevřených dveří, a můžete jej vidět v prostorech KŽM na vlastní oči. Pro další stanice se ukazuje nutnost stavět ovládací pulty jiným a efektivnějším způsobem. Zvažujeme použití programovatelných mikrokontrolérů PIC nebo Atmel.
Toto pojetí sice neodstraní celé komplikované vydrátování ovládacího pultu, ale může ušetřit dost vnitřních propojů kolem řídicí jednotky. Ale hlavní výhodou je možnost programování, kde se daleko snadněji provádějí úpravy v algoritmu logického řízení než v hardwarové verzi.