Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

12/2016 - Vánoce se blíží...

Protože jsme si vzali za cíl zprovoznit do konce roku 2016 spojovací trať Světlá - Brod, dělal jsem vše pro to, abychom na našem velkém vánočním ježdění měli tuto trať hotovou nejen po stránce pokládky kolejí (to máme již delší dobu), ale aby byla hotová i po stránce elektroinstalace a mohla se konečně provozovat. A protože jsem nechtěl dělat pokud možno žádná provizoria, musel jsem stihnout řadu věcí a byl jsem tak v silném časovém presu.
Nejprve jsem začátkem prosince dokončil rekonstrukci brodského zhlaví ve Světlé, což obnášelo vpájení vodivých propojek do tří křižovatkových výhybek a jejich definitivní vlepení do kolejiště. Přitom konečně již také došlo na konečnou montáž dvou výhybek, která čekala právě na tento okamžik. Podrobněji je to popsáno v oddíle "Stavba kolejiště/Stanice Světlá".

Teprve po těchto pracích jsem se tedy mohl věnovat elektročásti trati Tr01 (Světlá - Brod). To znamenalo udělat definitivní zapojení všech těchto osmi traťových dílů včetně definitivní kabeláže a propojovacích konektorů (banánky a zdířky Hirschmann). To se nám do konce prosince podařilo dokončit pro celou trať Tr01.

Už před tím jsme ale v sobotu 17.12.2016 na našem vánočním provozním setkání pokřtili 5 traťových dílů ostrým provozem. Trať Tr01 Světlá - Brod byla poprvé v provozu a poprvé jsme jezdili s vlaky do předsíně. Setkání proběhlo myslím velmi dobře. Reportáž z něj najdete na tomto webu v oddílu "Akce - uskutečněné"."

A to je za prosinec 2016 všechno.

A.T. 7.1.2017