Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Únor - duben / 2017

V únoru až dubnu 2017 probíhaly práce podle plánu, který je v zápisu nahoře. Tom Bartoň pokračoval ve stavbě staniční budovy pro žst. Ledeč. Ta je kromě střechy už prakticky hotová.

Bohouš Daníček pokračoval na stavbě propustku na úseku mezi žst. Světlá a tratí Tr01 (směr Brod). Už je také téměř hotov. Chybí už jen zatravnění. Také udělal betonové zarážedlo pro výtažnou kolej u depa včetně nátěrů. Tyto práce by měl dokončit a zkompletovat do konce školního roku 2016/17.

Dále také postupně probíhá dokončování detailů v žst. Světlá a na trati Tr02. Dna propustků a kousek chybějící zárubní zdi na Tr02 dělá Matouš Havel, zatravnění tamtéž dělal Michal Záhora. Většinu dokončovacích prací v žst. Světlá na brodském zhlaví se zatravněním a posypy včetně finální úpravy kolem výhybek už delší dobu dělá Matěj Šedivý, v poslední době mu pomáhá i Honza Kaštánek. V dubnu přešli kluci na zaštěrkování a zatravnění výhybek v depu.

Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout postup prací.

AT, 6.5.2017