Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

09/2016 - Nový školní rok začal

V týdnu od 14. a 15.9.2016 jsme měli první schůzky KŽM. Jsme rádi, že v tomto roce je zájem velký a že jsme schopni věnovat se žákům již ve čtyřech kroužcích. Máme tedy dva kroužky začátečníků a mladších žáků a dva kroužky pro pokročilé a starší žáky. Samozřejmě uvítáme i mládež a starší zájemce bez omezení věku.

Kroužky běží podle osvědčených osnov a pravidel. Věnujeme se nácviku modelového provozu, trochu také výuce teorie, zejména návěstních a dopravních předpisů skutečné železnice, podle kterých v modelovém provozu jezdíme. Také žáky učíme něco málo o lokomotivách a vozidlech, a další věci. V modelařině se věnujeme především cvičným pracím na stavbě krajiny, tj. především zaštěrkování kolejí, zazelenění krajiny, výroba a barvení skal, opěrného a zárubního zdiva, s pokročilejšími žáky děláme i stromy, budovy, propustky, případně i mosty a pod. V neposlední řadě také postupně stavíme elektrickou část kolejiště, ovládací panely, později chceme dělat i nějakou zabezpečovací část a s tím spojenou automatizaci.

Program výstavby kolejiště na tento školní rok je především dokončit trať Světlá - Brod, dále pokročit ve výstavbě stanice Brod a zprovoznit tento nový úsek našeho kolejiště. Takhle napsané to možná vypadá jednoduše, ale znamená to udělat celou řadu časově náročných činností. Zejména to znamená dokončit pokládku kolejí ve stanici Brod, celou novou část kolejiště elektricky zapojit, udělat ovládací panel pro žst. Brod, a vymodelovat povrch krajiny na trati Světlá - Brod, a udělat celou řadu dalších s tím souvisejících prací.

Těšíme se na další schůzky, kde se postupně do výše uvedeného programu výuky žáci zapracují. Pro ilustraci našeho programu jsem připojil několik fotografií ilustrujících práci našeho kroužku v posledních čtyřech létech. Více informací najdete v naší kronice, více fotgrafií též v naší fotogalerii.

A.T. - 19.9.2016