Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Leden až září 2017 - Plán a skutečnost

Následující plán byl sice sestaven již na začátku roku 2017, ale bude "viset" nahoře nad měsíčními zápisy až do konce školního roku 2016/17, aby bylo vidět, co jsme plánovali a jak se nám to daří plnit.

Nyní (v lednu 2017) máme rozděláno několik zásadních prací:
- zhotovení propustku na trati Tr01 (do dubna 2017) - HOTOVO
- dokončení zdiva u depa ve Světlé a okolí (do dubna 2017) - HOTOVO
- stavba modelu budovy v Ledči (cca do června 2017) - HOTOVO
- modelování trati Světlá - Brod (cca do června 2017) - tři díly HOTOVO
- pokládku kolejí ve stanici Brod (do června 2017) - HOTOVO
- pokládka kolejí na vkládacím (čtvrtém dílu) stanice Brod - HOTOVO
- stavba botníků pro ukládání obuvi žáků na přezutí - HOTOVO

Práce vyjmenované nahoře byly dokončeny postupně během léta, nejpozději do 30.9.2017.

Další práce budou následovat později:

Dále pak musí později ještě následovat:

- elektrické zapojení kolejových obvodů stanice Brod
- stavba provizorního ovládacího pultu stanice Brod
- stavba definitivního ovládacího pultu stanice Ledeč
- dokončení vývoje obvodu indikace obsazení koleje a jeho nasazení do provozu (postupně)
- a další práce

A.T. 1.2.2017
Kontrola 30.9.2017