Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

04/2012 - Jak stavíme v dubnu

Naše plány ...
V dubnu a dalších měsících bychom rádi pokročili ve stavbě naší velké stanice Světlá. Je třeba dokončit pokládku staničních kolejí, dořešit problém s výhybkami zmiňovaný v březnovém zápisu, dodělat v této stanici elektrickou instalaci trakčního napájení pod povrchem kolejiště a začít také s montáží a zapojováním přestavníků výhybek. Dále je nutné začít dělat provizorní ovládací pult této stanice, resp. alespoň její lokálkové části.
Na duben také připravujeme workshop zaměřený na stavbu a zazelenění krajiny. Pak budeme dělat hrubou stavbu krajiny na traťových modulech Tr2-01 až Tr2-04 a postupně zazeleňovat tyto díly. Té potřebné práce je samozřejmě mnohem více, to byl jen její hrubý výčet. Uvidíme tedy, co z toho budeme schopni zvládnout za duben a co až v dalších měsících.

.

... a skutečnost...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

O velikonocích jsme se věnovali rodinám, a tak jsme práci na kolejišti věnovali spolu s Marianem Matysem jen jeden den, ale podařilo se nám konečně rozlousknout problém s novými stavebnicemi výhybek. Po různých nezdařených pokusech jsem se nakonec rozhodl nařezat pražce kolem srdcovky, výhybku trochu roztáhnout do šířky, do mezer nařezaných pražců vložit proužek papíru tloušťky 0,3 mm a tím vlastně rozšířit rozchod v okolí srdcovky alespoň na normované minimum. Šlo to špatně a pomalu, ale bude to za daných možností asi jediná schůdná cesta. Připravili jsme tak sice jen jedinou výhybku, ale ukázalo nám to cestu pro řešení problému.

Krom toho jsme dodělali tělěso trati chybějícího kousku vlečky na modulu Tr2-02. Marian vybrousil povrch tělesa trati vlečky, na který se bude lepit korek. O dalším víkendu jsem dorovnal zbylé nerovnosti, olepil korkem, pak znovu přebrousil traťovou pláň a nakonec orýsoval přesnou polohu koleje na vlečce.

Pak jsem pokračoval opět na výhybkách. Udělal jsem sice jen dvě, ale zrovna asi ty neobtížnější z celého kolejiště, řekl bych. Obě dvě jsou blízko rozhraní staničních modulů SV01 a SV02, zrovna v místě kde se mění sklon staniční pláně z vodorovného na sklon 12 promile, proto jsou tyto dvě výhybky konkávně prohnuté, takže hroty jazyků měly tendenci se zvedat. Tyto výhybky jsou tedy v dost nevhodném místě, přesně proti všem doporučením. Ovšem kolejiště není nafukovací, takže jde o prostorový kompromis. Krom toho ta zadnější výhybka je už dost daleko od kraje a navíc je ještě částečně v oblouku. Pro mě to nyní znamenalo velmi pečlivě ohýbat jazyky i ostatní kolejnice výhybky nejen stranově, ale i ve směru svislé podélné roviny.
Nakonec se mi i přes všechny tyto překážky podařilo obě výhybky přesně vytvarovat a poskládat, přitom ohlídat, aby přímé části byly skutečně přímé, naohýbat háčky na koncích jazyků, aniž by se ulomily, zavést a zajistit přestavný trámec, ustavit a namontovat přestavníky a vyzkoušet obě výhybky pojížděním různých vozidel v návaznosti na již položené koleje, vyzkoušet elektrický pohon přestavníku, zkontrolovat normované rozměry výhybek kolem srdcovky.... no prostě tak trochu pakárna. Ale snad se to podařilo! Provedeme ještě zkoušku průjezdnosti parními lokomotivami.

Takže ty dvě asi nejnáročnější výhybky ve Světlé už máme smontované a vlepené. Postupně udělám ještě ostatní obyčejné výhybky na brodském zhlaví, kde jich je celkem 7. Pak bude na řadě montáž křižovatkových výhybek, které jsou na brodském zhlaví celkem čtyři (což vydá za 8 výhybek). Celkem tedy bude jen na brodském zhlaví potřeba 15 výhybkových přestavníků, plus další výhybky a přestavníky do depa (asi 7 dalších výhybek v depu plus pohon točny).

Navíc je zde další komplikace, protože křižovatkové výhybky Roco, které jako jediné (z u nás běžně dostupných) vyhovují potřebné geometrii (úhel křížení 10 stupňů), nesplňují normy NEM tím, že mají příliš velké mezery v srdcovce. Je to docela problém, protože na celém světě je jen pár výrobců modelového kolejiva, kteří vůbec vyrábějí takto štíhlé "angličany" (křižovatkové výhybky). Například firma Tillig, od kterého máme veškeré ostatní kolejivo (Tillig Elite - Code 83), dělá samozřejmě "angličany" také, ale bohužel jen patnástistupňové, firma Peco jen dvanástistupňové a tak dále a tak podobně. Asi jediná z dalších světových firem, která takové angličany v jakž takž přijatelné kvalitě také dělá, a která by připadala v úvahu, je japonsko-americká Walters Shinohara. Její angličany mají dokonce správné rozměry srdcovky, ale zase neumějí udělat tečné napojení obloukové části výhybky, takže oblouk (R1400mm) se na přímou kolej napojuje směrovým zlomem. Když si spočítáte potřebnou délku oblouku s úhlem 10 stupňů a poloměrem 1400 mm, zjistíte už jen touto jednoduchou kontrolou, že oblouk je tak dlouhý, že se do geometrie desetistupňového angličana prostě nemůže vejít a že je to švindl. Nemluvě o tom, že se tyto výhybky musejí dost složitě kupovat v USA a pak dovést do ČR. Krom toho profil kolejnice je u Shinohary vzhledově výrazně nemodelový, to ostatně i u firmy Roco není žádná sláva. Prostě je to v tomto směru docela bída.

Zdeněk Valter proto mezitím pracuje na tom, abychom měli k dispozici vyfrézovaný přípravek (šablonu) pro vlastní montáž křižovatkových výhybek. To by bylo jistě výborné, ale bude to ještě časově dost náročné, protože pokud se přípravek podaří správně technicky navrhnout a vyrobit, tak tím práce s křižovatkovými výhybkami vůbec neskončí, ale naopak teprve naplno propuknou.

Víťa Kozohorský toho sice v současné době moc mimo hodiny vedení dětí kroužku nenadělá, protože ve svém volném čase zařizuje byt, ale daří se mu s dětmi v kroužku pomalu a postupně celkem slušně zvládat některé modelářské práce a technologie. Trénují posypy štěrku pro zaštěrkování kolejí i sypaných nástupišť, pomalu už začali zaštěrkovávat koleje na lokálce, poté co do nich tu a tam vysadili trsy trávy, dále patinují boky kolejnic na rezavo. Krůček za krůčkem tak sice pomalu ale jistě začínají modelovat stanici Ledeč do finální podoby.

Workshop - stavba krajiny
V dubnu nakonec proběhl i plánovaný workshop na stavbu krajiny, kde jsme si osvojili technologie pro zazelenění krajiny. V každém případě to chce další téning a zdokonalování těchto pracovních postupů. Zápis z tohoto workshopu najdete v sekci Akce uskutečněné.

Zápis: AT
Aktualizace: 05.05.2012