Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11/2011 - Co nového v listopadu

V říjnu jsme začali se stavbou traťových těles (železniční spodek) lokálky a dvoukolejky na modulech Tr2-1 až Tr2-4 se souběhem tratí Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč. Podrobnější popis těchto modulů byl uveden už v říjnovém zápisu této kroniky.

V listopadu jsme pokračovali na traťovém modulu TR2-2, kde jsme vyřezali a vlepili traťová tělesa obou tratí z pěnového polystyrenu a vyřezali a připravili obě vrchní sololitové vrstvy a postupně je přilepili při pečlivé kontrole nivelity obou tratí.

Dále jsme se Zdeňkem Valtrem narýsovali a vyřezali všechny sololitové oblouky pro traťový modul Tr2-1.

Zápis: AT
Aktualizace: 12.12.2011