Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

06/2012 - Do finále školního roku

V červnu pokračujeme na pokládce kolejiva ve stanici Světlá a současně přitom řešíme s předstihem i elektrickou část této stanice. Jak jsme podrobně popsali v zápisu kroniky za květen 2012, zápasíme s různými technickými problémy a těžkostmi. Jde hlavně o to, že i renomovaní výrobci jinak výborného modelového kolejiva nedodržují některé rozměry předepsané mezinárodními normami NEM.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

Především jde o přesné rozměry srdcovek u výhybek (nás trápí zejména křižovatkové výhybky Roco EKW10 a DKW10, ale i obyčejné výhybky Tillig Elitte code 83 typ EW3). Montáž obyčejných výhybek EW3 jsme nakonec zvládli, jen je to časově náročnější, než by mělo být. Suplujeme tak částečně práci výrobců kolejiva. U křižovatkových výhybek je problém ještě obtížnější a tkví jednak v tom, že výrobce dělá mezery mezi kolejemi v srdcovkách příliš široké, a jednak i v tom, že jazyky křižovatkových výhybek jsou čepově uložené a po zaštěrkování kolejí hrozí ztráte kontaktu jazyků. Tento druhý problém budeme muset řešit později.

Dále jsme řešili s předstihem už i elektrickou část a obvody, které se stanou součástí plánovaného zabezpečovcího sytému stanice. Navrhnul jsem a vyzkoušel obvod povelového převodníku pro ovládání výhybek z řídicího systému. Po důkladném otestování jsme udělali technický návrh a nechali vyrobit desky plošných spojů pro 40 výhybek. Během prázdnin budeme tyto desky osazovat součástkami, pájet a oživovat.

Na konci června jsme se ve stanici Světlá dopracovali stavu, kdy máme položeno a nalepeno 11 výhybek včetně namontovaných podpovrchových přestavníků. Z toho je 6 výhybek použitelných pro provoz lokálkové části stanice. K těmto výhybkám jsme udělali dva malé provizorní ovladací panely s přepínači, což nám již umožňuje plnohodnotný modelový provoz na 4 staničních kolejích, a tím pádem také plný provoz mezi stanicemi Světlá a ledeč.

Dále pracujeme na zbývajících částech obou velkých zhlaví stanice Světlá. Tam nás ale dost brzdí dosud nedořešený problém s křižovatkovými výhybkami, kde bychom rádi měli definitivní řešení místo nějakých provizorií, která se budou muset později pracně předělávat.

Zápis: AT
Aktualizace: 06.07.2012