Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Podrobné informace

aneb něco o našem kolejišti a jeho modelování...
.

Naše krédo
Stavíme funkční model skutečné železnice s pokud možno co nejvyšší modelovou věrností, samozřejmě v rámci možností našich modelářů a zejména omezených prostorů naší pracovny. Maximální důraz klademe nejen na vysokou modelovou věrnost, ale i na co nejvyšší spolehlivost provozu. Stejně tak se snažíme skloubit zábavnou hru s pěknými a kvalitními modely spolu se seriózním poznáním skutečné železnice a se slušným zvládnutím alespoň základních modelářských technik přiměřených věku mladých modelářů v našich kroužcích, kteří jsou většinou ve věku žáků základních škol. Naše kroužky pokročilých jsou však určeny i pro dospělé členy.

Náš model se omezuje na poměrně úzký pás "krajiny" podél kolejí, kde jsou převážně jen obvyklé železniční stavby a běžná krajina typická pro náš námět kolejiště. Svoji energii soustřeďujeme především na kvalitní a funkční model vlastní železnice a věcí s železnicí bezprostředně souvisejících, a nikoliv na další efekty okolo. Požadavku modelové věrnosti musí také odpovídat výběr modelových vozidel, budov, staveb či návěstidel, stejně jako pokud možno věrný obraz modelové krajiny a vegetace odpovídající našim zemím. Proto také některé tyto prvky nemůžeme koupit na našem trhu, ale musíme se o jejich výrobu postarat sami.
To vše nás odlišuje od výstavních a komerčních kolejišť (a někdy i vyslovených "železničních betlémů") většinou koncipovaných jako reklama výrobce modelových komponent nebo atrakce pro laickou veřejnost, kde se naopak nejvíce hledí na co největší množství efektních detailů, maximální pestrost a atraktivní podívanou, méně již na modelovost provozu podle skutečnosti. Taková kolejiště fungují jako kolejiště atrakční (chcete-li reklamní), ale to není cesta, kterou my chceme jít.

--->
Námět modelu, epocha, měřítko
Za námět našeho nového klubového kolejiště jsme si vybrali vděčné téma jedné z nejznámějších lokálek a totiž Posázavského Pacifiku, a to v jeho horní části mezi stanicemi Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou, která obvykle nebývá tolik modelována.
Uvedený námět zpracováváme v modelové epoše IIIc až IVb, tj. především v období 1965 až 1985. V začátku tohoto období byla pára již na ústupu z vrcholu své slávy, na jeho konci již bylo na této dráze vše plně v motorové trakci. To nám umožňuje provozovat a v provozu střídat velmi rozmanitý park lokomotiv a motorových vozů.
Pracujeme v měřítku 1:87, tj. v modelové velikosti H0 (čti há nula), která je z malých modelových velikostí (H0, TT, N, Z) tou největší, nejrobustnější a také mezi modeláři celosvětově nejrozšířenější. Výhodou velikosti H0 jsou (oproti menším modelovým velikostem TT, N a Z) robustnost a dobré jízdní vlastnosti vozidel, což je obojí vhodné pro dětské kroužky. Tato modelová velikost umožňuje zvládnout i detaily modelu.

--->
Jak jsme začínali aneb trocha historie na úvod
Kroužek železničního modelářství v Hobby centru 4 pracuje již od roku 2007. V současných prostorech pak od září 2008. Začátky naší práce byly věnovány především projektování nového klubového kolejiště s ohledem na rozměry přidělených prostor, pořízení základního vybavení materiálem a stavbě nábytku na míru (který slouží nejen pro uložení spousty užitečných věcí).
Pro zajištění modelového provozu jsme až do května 2010 využívali zapůjčené domácí kolejiště upravené pro provoz v KŽM (viz obrázek dále). To sice nesplňovalo některé požadavky obvyklé pro klubová kolejiště (zejména poloměry oblouků, délky stanic a tratí apod.), ale pomáhalo nám v začátcích řešit alespoň nácvik modelového provozu po dobu začátků výstavby prvních částí nového velkého kolejiště.

--->
Výstavba nového klubového kolejiště
Po přestěhování do nových prostor v létě 2008 jsme usilovně pracovali na základním vybavení KŽM (zejména úložný nábytek na míru) a doladění projektu klubového kolejiště. Od srpna 2009 však už stavíme postupně základové rámy nového klubového kolejiště. Od jara roku 2010 máme v základní stavbě hotovou a plně funkční lokálkovou stanici Ledeč, (jejíž detailní domodelování členy našich kroužků trvalo až do roku 2023). Lokálková stanice Ledeč již byla zprovozněna v roce 2010 a od té doby absolvovala řadu setkání klubů modulové železnice, včetně několika mezinárodních setkání evropského klubu FREMO, naposledy v únoru 2020.
Dále jsme postavili a zprovoznili velkou odbočnou stanici (Světlá), včetně všech jejích kolejí. Stanice Světlá nám umožňuje velmi slušný provoz. Počínaje rokem 2016 postupně stanici Světlá modelářsky dokončujeme.
V roce 2018 jsme zprovoznili trať Světlá - Brod a v roce 2019 jsme dokončili položení všech kolejí a výhybek ve stanici Brod, kterou jsme tak rovněž zprovoznili. Celkem je na celé klubové kolejiště použito cca 32 dílčích rámů. Z toho na 26 rámech jsou už položené a zprovozněné koleje.

V roce 2020 jsme rozšířili pracovnu našeho KŽM na dvojnásobek plochy. Jednak jsme získali více prostoru pro práci, ale také jsme mohli rozšířit kolejiště. Tím jsme mohli prodloužit mezistaniční úsek Světlá - Ledeč na 12 metrů, takže na něm budou moci být nejen vjezdová návěstidla, ale i jejich předvěsti, což bude skvělá názorná pomůcka pro kluky v kroužku. Mezistaniční úsek Světlá - Čáslav na dvoukolejné tratí se tak prodlouží dokonce až na 18 metrů. Konečně také můžeme stavět skrytou stanici Čáslav, a to v prodloužené verzi oproti původnímu projektu. Rozšíření kolejiště samozřejmě přineslo nové díly kolejiště. Podle nového projektu našeho kolejiště z roku 2020 bude celkový počet dílů kolejiště 48. V roce 2020 jsme postavili 9 rámů pro díly trati Světlá - Ledeč a Světlá Čáslav. V létě roku 2022 jsme postavili dalších 5 rámů pro koncovou skrytou stanici Čáslav a v létě roku 2023 jsme vyměřili a postavili připojující díl stanice Čáslav na trať a na podzim 2023 jsem v ní začal pokládat koleje. Je to ale běh na dlouhou trať. Do zprovoznění trati Světlá - Čáslav tak zbývá ještě mnoho práce (dokončení pokládky kolejí v Čáslavi, dokončení mostu směrem na Čáslav ve stanici Světlá, zprovoznění zdvihacího dílu kolejiště na trati Světlá - Čáslav, elektrické připojení zdvihacího dílu, elektrické propojení mezi Světlou a Čáslaví, elektrické zapojení stanice Čáslav, ovládací panel stanice Čáslav a další práce). Proto se nyní chceme věnovat raději dokončení definitivního zapojení ovládání všech výhybek ve Světlé, a to z obou směrů (ze stavědel i z budoucí reléovky). Tomu musí předcházet i stavba dvou stavědel pro Světlou. Také bych rád pokročil v dokončovacích pracích ve stanici Brod. Takže práce máme dost a dost.

--->
Segmentová a modulová koncepce kolejiště
Modul je část kolejiště, která se dá kombinovat do sestav s dalšími moduly do větší sestavy. Kluby modulové železnice si pronajímají velké sály nebo sportovní haly na svá setkání, kde pak velká kolejiště sestavená z modulů různých majitelů provozují. Některé větší moduly, například stanice, které mohou měřit třeba 10 metrů, je nutné kvůli transportu a manipulaci stavět z několika dílů neboli segmentů, které se spojují vždy stejným způsobem.

I když jsme kolejiště v našem KŽM projektovali složené ze segmentů (částí spojovaných do stálé sestavy pomocí přesných ocelových pouzder a čepů), některé části kolejiště jsou koncipovány současně i pro modulový provoz, a to podle norem renomovaných klubů modulové železnice FREMO a Zababov, takže se s našimi moduly můžeme zúčastnit akcí pořádaných těmito kluby (viz akce klubů Zababov a FREMO, kterých jsme se zúčastnili). Například stanice Ledeč je proto vybavena na koncích dvěma "žolíky", tedy segmenty, které mají na koncích rozhraní modulové železnice FREMO a Zababov. Se stanicí Ledeč proto můžeme občas jezdit na setkání klubů modulové železnice.

Dále bude těmito žolíky postupně vybavena i nově postavená skrytá stanice Brod, a později možná i sst. Čáslav. Ostatní části našeho kolejiště pro modulový provoz nevhodné, např. stanice Světlá je příliš velká s rozměrným obloukovým segmentem a tudíž nepříliš vhodná pro přepravu. Další podrobnosti o budovaném kolejišti najdete v oddílech tohoto webu "Naše klubové kolejiště", "Kronika" a "Fotogalerie".

--->
Koncepce řízení modelového provozu
Kolejiště i vozidla jsme elektricky upravili pro digitální provoz, takže každá lokomotiva či motorový vůz má v modelovém provozu svoje vlastní ovládání a svého strojvedoucího, tak jako je tomu na skutečné železnici. V každé lokomotivě je digitální dekodér, ke každé lokomotivě je trvale přiřazen jeden lokomotivní ovladač s pevně nastavenou adresou lokomotivy (resp. lokomotivního dekodéru) a tedy i jeden strojvedoucí. Řízení stanic (tj. především výhybek a návěstidel) naopak probíhá z klasických ovládacích pultů s automatikou přiměřenou úrovni zabezpečení té které kategorie stanice. Minimem zabezpečení je ruční stavění výhybek a návěstidel z ovládacího pultu, poněkud vyšší úroveň je již automatické stavění návěsti stůj po průjezdu vlaku vjezdovým návěstidlem, a tak bychom mohli pokračovat.
Celá tato koncepce řízení modelového provozu je pro nás zcela zásadní, protože s digitálním řízením pohybu vozidel a částečně automatickým zabezpečením stanic jsme neztratili možnost zapojení všech účastníků kroužků do modelového provozu. Např. již při provozu pouhých dvou stanic, čtyř vlaků a dvou staničních záloh pro posun se do modelového provozu zapojí nejméně 8 lidí (2 výpravčí a 6 strojvedoucích).

--->
Technické standardy modelů
Každý rozumný modelář se musí více či méně držet nějakých norem, třeba již jen tím, že nakupuje zboží od výrobců, kteří většinou normy modelové železnice dodržují. Jako železniční modeláři vycházíme především z norem NEM (evropské normy železničních modelářů), které ale zdaleka nestanovují vše, co musí každý klub či kroužek železničního modelářství řešit a stanovit. Dále samozřejmě vycházíme z reality ČSD (Československých drah) ve zvoleném modelovaném období, tj. přelom mezi epochami III.c a IV.a., tj. vrchol a konec parního provozu.
Jako nadstavbu dalších nutných pravidel užíváme normy a doporučení evropského klubu modulové železnice FREMO a českého klubu Zababov, které se snažíme pokud možno plně dodržovat. Z nich se zejména snažíme dodržet velké poloměry kolejových oblouků, pokud možno alespoň 1000 mm (i když ne všude se nám to úplně daří), parametry výhybek (úhel odbočení 9°), perfektní geometrie položení kolejí, použití kvalitních spřáhel na modelových vozidlech (Fleischmann 6511), digitální řízení ozvučených lokomotiv (resp. všech trakčních vozidel), atd. U digitálního řízení lokomotiv platí pravidlo, že každá lokomotiva má svůj ovladač a v provozu jednoho strojvedoucího.
Zkrátka, chceme-li, aby nám mašinky spolehlivě fungovaly, musíme dodržovat mnoho různých pravidel a věnovat také patřičnou péči údržbě, zejména čistotě kolejí a kol u vozidel.

Při stavbě zařízení zabezpečení provozu stanic vycházíme z reálných předpisů ČSD a ČD. A jako ve skutečnosti nemusí být ani na modelu všechny stanice řízené stejným způsobem a stejným zařízením. Někde můžeme stavět výměny ručně mechanicky pomocí táhel, jinde zase ručně dálkově elektricky motorickými přestavníky z ovládacího panelu stanice. A vlastní zabezpečení stanice může být tak jako na skutečné železnici od téměř žádného zabezpečení, přes jednoduché zabezpečení na mechanické nebo elektrické bázi až po složité elektrické zabezpečení stanice imitující např. reléovku skutečné železnice apod. Samozřejmě jako klub s velmi omezeným rozpočtem hledáme řešení nepříliš nákladné, ale přitom dostatečně funkční a vhodné pro řízení té které stanice.