Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Akce - uskutečněné

15.11.2009 - Hobby centrum 4 KŽM - Tvořivá dílna

Železniční modeláři se účastnili akce Hobby centra 4, TVOŘIVÁ DÍLNA. V době od 10 do 16 hodin byly přístupné prostory KŽM, k vidění bylo budované velké klubové kolejiště a zázemí KŽM. V provozu bylo malé kolejiště s digitálním řízením. Právě o modelový provoz byl mezi návštěvníky najvětší zájem. Někteří si sami vyzkoušeli řízení modelového provozu.

Do KŽM přišlo celkem asi 20 návštěvníků, z toho 3 jsou registrováni jako zájemci o práci v KŽM. Akce byla organizována Hobby centrem, přístupné byly i další zájmové útvary, viz webové stránky Hobby centra.

26.-28.6.2009 - Nymburk - setkání u Labe

O posledním červnovém víkendu se uskutečnilo provozní setkání železničních modelářů v Nymburku. K dispozici byly dvě velké tělocvičny místní ZŠ, které byly zaplněny staničními a traťovými moduly ve velikosti H0. Akci organizovala sekce H0 Klubu modulové železnice Zababov. KŽM při Hobby Centru 4 se zúčastnil se svým staničním modulem tzv. skryté stanice Brod, který zajišťoval provozní zakončení jedné z traťových větví rozsáhlého modulového kolejiště. Mladí členové našeho KŽM se zúčastnili jako strojvedoucí. Vedoucí našeho KŽM pomáhali s organizací, stavbou a provozem.

6.6.2009 - Exkurze v lokomotivním depu

Dne 6.6.2009 se uskutečnila plánovaná exkurze našeho KŽM v lokomotivním depu Vršovice. Termín exkurze byl s ohledem na nutnost sladění našeho programu s programem pracovníků depa přesunut na 6.6.2009. Kalendáře pracovních víkendů jsou na obou stranách dost nabité. Například o týden dříve se v lokomotivním depu připravovaly parní lokomotivy na provoz vlaků během mezinárodního dne dětí.

23.4.-26.4.2009 - Praha - Ekotechnické muzeum

Ekotechnické muzeum v Praze Bubenči je vlastně bývalá kanalizační čistírna města Prahy, postavená na přelomu 19. a 20. století. Muzeum pořádá již několik let různé akce s účastí klubu modulové železnice Zababov. Letos se na pořádání této akce spolu se Zababovem podílel i náš KŽM při Hobby centru 4.

17.-18.11.2008 - Hobby centrum 4 KŽM - Den otevřených dveří

Náš KŽM uspořádal den otevřených dveří přímo v prostorech KŽM, v Hobby centru 4 v Praze na Pankráci. Den otevřených dveří měl dvě fáze. Ve státní svátek 17.11.2008 byl KŽM přístupný všem zájemcům z jiných technických kroužků z Hobby centra.
V úterý 18.11.2008 odpoledne od 13 do 18 hod proběhl den otevřených dveří pro veřejnost. Součástí programu byla prohlídka prostor KŽM, ukázky cvičných prací našich modelářů i modelový provoz na malém kolejišti, o který byl největší zájem.
Viz též zápis v naší kronice.

30.4.-4.5.2008 - Milevsko - Východoevropské setkání FREMO

Ve dnech 30.04.-04.05.2008 proběhlo východoevropské setkání mezinárodního evropského klubu modulové železnice FREMO. Setkání se konalo ve velké sportovní hale v Milevsku, pod záštitou pořadatele - českého klubu modulové železnice Zababov.

Syndikovat obsah