Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

23.10.2022 - Reportáž z vycházky po zaniklé vítkovské trati

Abychom nahradili zameškané schůzky našich kroužků kvůli mé nemoci v září a abychom se přitom příjemně prošli a také dozvěděli něco o historii našich železnic, připravil jsem a zrealizoval vycházku po zaniklé vítkovské trati. Těch vycházek připravuji více, protože si myslím, že řada lidí ani neví, jaké železniční zajímavosti v Praze jsou. Můžeme to vyjádřit parafrází na známé brněnské Dědečkovo pořekadlo: "pražáci v tom štatlu bydlijó, ale ani nevijó, co tam všecko majó".

Sešli jsme se na pražském hlavním nádraží, kde jeden z podchodů (severní) se dá projít až na žižkovskou stranu. O tomto podchodu (resp. průchodu na Žižkov) také řada lidí neví, protože byl otevřen teprve koncem roku 2021. Tam za kolejemi jsme si pověděli o historii hlavního nádraží, původně nádraží Františka Josefa (Franz Josephs Banhof) - koncového nádraží dráhy Františka Josefa (Kaiser Franz Josephs Bahn) z Vídně přes Gmünd (dnes Gmünd a České Velenice), Veselí nad Lužnicí, Tábor do Prahy (ale také z Gmündu přes České Budějovice, Plzeň do Chebu). Tato dráha procházející dodnes vinohradským tunelem od jihu byla dána do provozu v roce 1871. Hned na to v roce 1872 se připojila na pražské hlavní nádraží ze severu spojovací trať Turnovsko-Kralupsko-Pražské dráhy tunelem pod vrchem Vítkov a po jižní straně Vítkova. Historii vítkovské trati jsem docela podrobně popsal v článku "Vycházka z nádraží Praha hlavní po zaniklé trati pod vrchem Vítkov" ve složce tohoto webu "Zelezniční vycházky a výlety".

Trasa naší vycházky začínala na hlavním nádraží, šli jsme kolem prostoru bývalého depa, podívali jsme se odspodu na konstrukci nového železničního mostu přes Seifertovu ulici, po tomto mostě jsme přešli a pokračovali jsme již ve stopě bývalé trati vítkovské spojky z hlavního nádraží směrem k bývalé výhybně Vítkov. Ta je nyní upravena jako cyklistická stezka a chodník pro pěší. Přešli jsme po mostě Velká Hrabovka, podívali se z něj dolů na bývalý most Malá Hrabovka a pokračovali až k tunelu pod Vítkovem. Tunelem jsme prošli pod Krejcárek, kde bývala tzv. výhybna Vítkov. Odtamtud je výhled dolů na trati nového spojení vycházející z obou tunelů a dále na Prahu směrem k sídlišti Invalidovna a dále k Libni a Holešovicím.

Vycházka se myslím dobře vydařila. Počasí bylo báječné. Účast byla slušná, celkem se akce zúčastnilo 15 chlapců z našich kroužků, řada z nich i rodiči. Celkem nás bylo zhruba 25 lidí.

Fotografie a obrázky:
- mapka "Trasa vycházky" zdroj web - www.mapy.cz
- snímek označený: "Literatura 1" - zdroj web - Encyklopedie mostů - https://libri.cz/databaze/mosty/index.php
- snímek označený: "Literatura 2" - kniha Kateřina Bečková, Zmizelá praha - Nádraží a železniční tratě,
- všechny ostatní snímky - autor článku

©A.T. 24.10.2022