Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11. a 12.6.2022 - Předprázdninové setkání s provozem kolejiště našeho KŽM

Ve dnech 11.06. a 12.06.2022 jsme pořádali předprázdninové setkání s provozem našeho modelového kolejiště rozšířeného (po rozšíření pracovny našeho KŽM) již o 7 traťových dílů. Akci jsme pořádali jednak pro členy našeho KŽM, ale částečně také pro veřejnost, která se mohla přihlásit. Setkání jsme inzerovali na vývěskách a na webu Hobby centra 4 zhruba 14 dnů předem. Stejně jako vloni v prosinci probíhalo letos setkání ve třech skupinách lidí, ve dvou dnech.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Setkání se uskutečnilo ve třech skupinách po zhruba 12 osobách:
1. skupina - sobota 11.06. - od 10 do 13 hodin
2. skupina - sobota 11.06. - od 14 do 17 hodin
3. skupina - neděle 12.06. - od 10 do 13 hodin

V provozu byly 3 stanice: žst. Světlá a žst. Ledeč v naší pracovně KŽM a žst. Brod v předsíni a také šest nových dílů kolejiště, které jsme dosud postavili a zprovozonili (po přístavbě pavilonu A a rozšíření naší pracovny v létě 2020). V provozu byla modelová vozidla jednak v majetku našeho KŽM, ale i vozidla zapůjčená.

Délka provozované trati lokálky mezi stanicemi Světlá a Ledeč dnes již dosahuje 12 metrů. Na takovou délku trati se již vejdou i všechna návěstidla jako na skutečné železnici (vjezdová návěstidla, předvěsti a vzdálenostní upozorňovadla) a v budoucnu je chceme osadit.

Po úvodní instruktáži ohledně cílů jednotlivých nákladů (uhlí, štěrk, kari sítě, klády ze stromů, řezivo - prkna, kontejnery, auta, cukrová řepa, atd.) a rozdělení služeb výpravčích a strojvedoucích mohl začít provoz kolejiště. Výprvačí nabízeli a odhlašovali vlaky sousedním stanicím telefonicky. Vjezdové návěsti byly prozatím ruční přivolávací. Setkání proběhlo hladce, všichni si zajezdili a setkání si užili. Bylo to také díky tomu, že službu výpravčích konali zkušení členové z našich kroužků. Všichni mladší žáci se chovali slušně, až na pár výjimek chronických zlobilů, kteří si ale po napomenutí dali říct. Bylo to proto, že kluci stále jezdili na různých vlacích. Čekání bylo v provozu minimální a tak byli kluci vytížení.
Do provozu jsme uvedli jednak vozidla z majetku KŽM (zamračení T478.1, brejlovci T478.3, čmeláci T669.0 a vozy Y, Bai, Da, Bi, G/Z, E/Vtr, Es, Eas, Sas, Res, Pao/Rmms, Ra, Rt, a další, tak i zapůjčená vozidla od majitelů mimo KŽM, například Vindobona DR VT175, Vindobona ČSD M296.1 s přívěsnými vozy, laminátka S489.0, souprava vozů Saxonia, mazutka 555.3, pětasedma 475.0, malý a velký bejček 422.0 a 423.0, souprava dnes již historických vozů Vsa a další vozidla.

Návštěvou nás poctili návštěvníci z řad veřejnosti, rád bych jmenoval především Víťu Kozohorského, který před založením vlastní rodiny začínal se mnou před patnáci léty vést naše kroužky, dále rodiče některých našich členů a další lidi.

Řekl bych, že se setkání velmi vydařilo, a osobně ho považuji za nejlepší setkání za posledních několik let.

Poznámky k několika nesrovnalostem na obrázcích:
1) Ve stanici Světlá se stále něco modeluje, na obrázku č. 7 je zachycen posypový materiál vedle provizorní budovy. Po modelářském dokončení bude stanice Světlá na leštinském zhlaví téměř odpovídat skutečnosti.

2) Zato jihovýchodní (brodské) zhlaví stanice Světlá jsme si upravili, oproti akutečnosti je tam navíc depo.

3) Expres Vindobona se ve Světlé, tj. na trati (Havl.) Brod - Kolín mohl objevit jen při odklonech.

4) Stanici Čáslav teprve stavíme, takže expresy od Brodu ve Světlé končily a musely dělat obrat s objížděním hnacích vozidel.

5) Stanice Ledeč je již téměř dostavěná, takže dobře odpovídá skutečnosti.

Pod článkem najdete několik obrázků dokumentujících naše setkání. S fotkami procházíme kolejiště opět od Brodu, přes Světlou až do Ledče:

© A.T. - 12.06.2022, poslední úprava textu a fotografií dne 15.6.2022