Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Akce - uskutečněné

21.11.2010 - Podzimní tvořivá dílna

Tradiční akce Hobby centra byla současně i dnem otevřených dveří našeho KŽM. Přivítali jsme všechny návštěvníky i zájemce o práci v našem KŽM.

Děti si mohly zajezdit na nově budovaném kolejišti, samozřejmě v rozsahu již zprovozněných částí. Ovládání lokomotiv je u nás standardně digitální, a každá lokomotiva má svůj na pevno přidělený ovladač a má tak svého strojvedoucího. Takže si děti (i ve větším počtu) mohly zajezdit, samozřejmě tak, aby nedošlo ke kolizím. Je to jako na skutečné dráze: strojvedoucí ručí za svůj stroj.

15.-18.07.2010 - Mezinárodní setkání FREMO H0 v Milevsku

Pod záštitou evropského klubu modulové železnice FREMO a českého klubu modulové železnice Zababov proběhlo ve sportovní hale v Milevsku ve dnech 15. až 18.08.2010 již tradiční mezinárodní provozní setkání modulové železnice, ve velikosti H0, které je v ČR (resp. v Milevsku) pořádáno každé dva roky. Do Milevska se letos sjeli železniční modeláři se svými staničními i traťovými moduly nejen z Česka, ale i z dalších evropských zemí: z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Maďarska.

16.05.2010 - Kytička pro maminku

V neděli dne 16. 05.2010 od 14 do 18 hod. pořádalo Hobby centrum 4 akci Kytička pro maminku, kdy byly otevřeny různé zájmové útvary, viz seznam akcí a upoutávka na webových stránkách Hobby centra 4.

16.-18.04.2010 - Setkání s moduly Zababov - Milevsko

Jako každý rok, tak i letos se v Milevsku ve dnech 16. až 18. dubna konalo provozní setkání klubu modulové železnice Zababov. Náš KŽM k tomuto setkání přispěl nejen účastí našich mladých modelářů, ale i účastí nově postaveného modelu železniční stanice Ledeč nad Sázavou, který je rozměrově koncipován téměř přesně podle skutečnosti. Chcete-li si projít reportáž a obrázky z tohoto zajímavého setkání, čtěte dále.

07.02.2010 - Zimní tvořivá dílna

Hobby centrum 4 zorganizovalo jako již několikrát dříve tradiční akci ZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA. Ta proběhla v neděli dne 7.2.2010 od 10 do 16. Přístupné byly různé zájmové útvary z celého Hobby centra.

Této akce se zúčastnili i naši železniční modeláři, na jejichž happening vás zveme alespoň formou následující reportáže.

15.01.2010 - Návštěva kolejiště Technické vysoké školy v Drážďanech

Víceméně náhodou jsme se dozvěděli o možnosti navštívit velké modelové kolejiště Vysoké školy dopravní v Drážďanech. Bylo možné se připojit ke skupině studentů české VŠD. Za náš KŽM se kvůli velkému pracovnímu vytížení v zaměstnání nemohl účastnit hlavní vedoucí KŽM, takže na poslední chvíli za něj zaskočil Lukáš. A výlet to byl opravdu zajímavý. Jedná se o tradiční výukové kolejiště, kde jsou různé skutečné zabezpečovací systémy Německých drah. Tohle kolejiště existuje již od roku 1958, kdy se začalo budovat. Od dob, kdy bylo vybaveno elektromechanicky se již mnoho změnilo.

15.11.2009 - Hobby centrum 4 KŽM - Tvořivá dílna

Železniční modeláři se účastnili akce Hobby centra 4, TVOŘIVÁ DÍLNA. V době od 10 do 16 hodin byly přístupné prostory KŽM, k vidění bylo budované velké klubové kolejiště a zázemí KŽM. V provozu bylo malé kolejiště s digitálním řízením. Právě o modelový provoz byl mezi návštěvníky najvětší zájem. Někteří si sami vyzkoušeli řízení modelového provozu.

Do KŽM přišlo celkem asi 20 návštěvníků, z toho 3 jsou registrováni jako zájemci o práci v KŽM. Akce byla organizována Hobby centrem, přístupné byly i další zájmové útvary, viz webové stránky Hobby centra.

26.-28.6.2009 - Nymburk - setkání u Labe

O posledním červnovém víkendu se uskutečnilo provozní setkání železničních modelářů v Nymburku. K dispozici byly dvě velké tělocvičny místní ZŠ, které byly zaplněny staničními a traťovými moduly ve velikosti H0. Akci organizovala sekce H0 Klubu modulové železnice Zababov. KŽM při Hobby Centru 4 se zúčastnil se svým staničním modulem tzv. skryté stanice Brod, který zajišťoval provozní zakončení jedné z traťových větví rozsáhlého modulového kolejiště. Mladí členové našeho KŽM se zúčastnili jako strojvedoucí. Vedoucí našeho KŽM pomáhali s organizací, stavbou a provozem.

6.6.2009 - Exkurze v lokomotivním depu

Dne 6.6.2009 se uskutečnila plánovaná exkurze našeho KŽM v lokomotivním depu Vršovice. Termín exkurze byl s ohledem na nutnost sladění našeho programu s programem pracovníků depa přesunut na 6.6.2009. Kalendáře pracovních víkendů jsou na obou stranách dost nabité. Například o týden dříve se v lokomotivním depu připravovaly parní lokomotivy na provoz vlaků během mezinárodního dne dětí.

23.4.-26.4.2009 - Praha - Ekotechnické muzeum

Ekotechnické muzeum v Praze Bubenči je vlastně bývalá kanalizační čistírna města Prahy, postavená na přelomu 19. a 20. století. Muzeum pořádá již několik let různé akce s účastí klubu modulové železnice Zababov. Letos se na pořádání této akce spolu se Zababovem podílel i náš KŽM při Hobby centru 4.

Syndikovat obsah