Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

27.3.2023 - Exkurze na staveniště metra D

Díky otci jednoho z členů našeho KŽM se dne 27.3.2023 uskutečnila exkurze na staveniště tasy D pražského metra.

Chcete-li čít dále, klikněte myší na nadpis článku.

Na exkurzi staveniště měli pochopitelně přístup jen dospělí, takže nás tam mnoho nebylo - jen vedoucí a dospělí členové našich kroužků. Za zhotovitele díla nás provázel pan Chamra. Konkrétně jsme byli na staveništi přestupní stanice Pankrác poblíž ulice 5. května, kde je stavební jáma a zařízení staveniště. Před sestoupením do podzemí jsme byli vybaveni holinkami, vestami a helmami. Do hloubky 27 metrů pod povrch jsme sjeli výtahem velkou šachtou, na jejímž dně probíhá nakládka vytěžené horniny do nádob, které vytahuje jeřáb nahoru. V podzemí je dost bláta. Jelikož stavba po průzkumných pracích byla zahájena teprve nedávno, zastihli jsme hloubení servisních tunelů zatím bez razicího štítu. Na přiloženém obrázku vidíte v pozadí navrtávání stropu injektážními kotvami, které zpevňují nadloží tunelu. Po proražení těchto tunelů bude na vodorovný tunel vlastní stanice již použit razicí štít. V zasedací místnosti staveniště jsme byli seznámeni s průběhem prací na úseku Pankrác - Olbrachtova. Viděli jsme několik propagačních prezentací. Okolo pracovny našeho KŽM se pod povrchem ulice Na strži právě razí mezistaniční tunely. V prostoru stanice Olbrachtova začíná od dubna 2023 uzavírka ulice Na strži v úseku mezi ulicemi Olbrachtova a Antala Staška, kde se bude kopat část stanice v otevřeném výkopu. Exkurze byla velmi zajímavá.

Na závěr několik ilustračních videí:

https://www.youtube.com/watch?v=jZDhQVSM0os

https://www.youtube.com/watch?v=0MT0KiUZSD0

https://www.youtube.com/watch?v=ti6GNxwC3Ac

https://www.youtube.com/watch?v=cVxz6usToEU

©A.T. - 15.4.2023, postupně doplněna videa