Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

6.11.2022 - Reportáž z vycházky po zaniklé trati Praha Těšnov - Praha Vysočany

V neděli dne 6.11.2022 jsme absolvovali procházku po trase zaniklé železniční trati Praha Těšnov - Praha Libeň dolní nádraží. Druhou část této vycházky jsme dokončili v sobotu dne 12.11.2022. Došli jsme tak až na nádraží Praha Vysočany, kam byla zaústěna odbočka bývalé Rakouské severozápadní dráhy z Lysé nad Labem, ale také odbočka bývalé Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy z Neratovic a odkud se dalo také jet na pražské hlavní nádraží (původně nádraží císaře Františka Josefa). Tento článek popisuje trasu obou částí vycházky a je doplněn ilustračními fotografiemi a mapami.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpiš článku...

V neděli dne 6.11.2022 jsme se sešli před muzeem hl. města Prahy na Florenci. Přešli jsme do parčíku v ulici Těšnov. V těch místech stávala až do roku 1972 velká trojkřídlá budova nádraží Praha Těšnov. Ale hlavní část tohoto nádraží byla na Rohanském ostrově. Prošli jsme ulicí Pobřežní, vlastně po břehu bývalého mlýnského kanálu a dále až začátku bývalého Karlínského přístavu. Ulice Pobřežní dodnes připomíná hranici mezi Karlínem a Rohanským ostrovem. Na Rohanském ostrově jsme viděli úplně novou zástavbu kancelářských budov vystavěnou převážně v létech 2010 až 2020 na velké ploše bývalého nákladového nádraží. Ulice "U nádražní lávky" vedoucí z Karlínského náměstí směrem k Vltavě nám dodnes připomíná bývalé nádraží. A najednou se jako mávnutím kouzelného proutku objevily dvě původní budovy vystavěné v roce 1872: staniční budova nákladového nádraží a velké skladiště. Obě budovy jsou utopené mezi moderními domy, které jsou mnohem vyšší než staré nádražní budovy. Přešli jsme celý Rohanský ostrov až k ulici Šaldově a k budovám, které dneska obývá firma Mercedes. To bývaly budovy tramvajové vozovny. Jedna z nich stojí šikmo k ostatním. Je to proto, že se musela přizpůsobit železniční trati, která šla z Rohanského ostrova po železničním ocelovém mostě přes ústí Karlínského přístavu do Vlatvy. Dála se trať šikmo připojila k ulici Sokolovská a dále šla zhruba 600 metrů těsně při této ulici. Dodnes tam zůstalo torzo železničního náspu. Ale i tam se dneska staví. Podívali jsme se na budovu Invalidovny, ale nezdržovali jsme se její důkladnou prohlídkou. Dále jsme šli podél ulice Sokolovská až ke Švábkům. Ještě před nimi jsme si připoměli dřívější Rustonku, strojírenskou továrnu, která dodávala parní stroje pro paroplavbu a pro železnici mostní konstrukce. Již před první světovou válkou se v areálu této strojírny usídlila vozovna pražských tramvají, která dnes už také neexistuje. Na místě zbořené Rustonky je moderní široká ulice "U rustonky" a nové budovy.
Dále jsme prošli úzkou ulicí Švábky (kudy dříve jezdila všechna auta kolem Rustonky) až k pozůstatkům bývalého železničního mostu do stanice Praha Libeň dolní nádraží, který ulici Švábky téměř kolmo křižovala (nadjížděl). Dodnes je tam vidět strážní domek (nebo stavědlo), který zůstal ze stanice Praha Libeň dolní nádraží. My jsme odbočili vpravo do ulice Schorova a dále jsme obešli stavební ohrady až k budově bývalé stanice Praha Libeň dolní nádraží. Tato budova se v současnosti opravuje a připravuje k novému použití. U stanice metra Palmovka jsme se rozešli. Oproti plánu jsme se v této vycházce dostali až k nádraží Praha Libeň dolní, tedy o jednu stanici metra dál.

Následující víkend v sobotu dne 12.11.2022 jsme ve vycházce pokračovali. Sešli jsme se u metra Palmovka v ulici Na žertvách. Připomněli jsme si bývalé nedaleké nádraží Praha Libeň dolní i železniční přejezd, který křižovala tramvaj. Ulicí Na žertvách jsme prošli až na konec podle bývalé trati, která vedla uprostřed této ulice a připomněli jsme si, že dál vedla trať tunelem postaveným v náspu trati Turnovsko-kralupsko-pražské. Dnes jsou zde železniční mosty z šedesátých let minulého století a celé to tu vypadá jinak. Podešli jsme šílenou silniční křižovatku městského okruhu Na Balabence a vylezli do ulice Pod Kolčavkou. Pokračovali jsme po chodníku podél Rokytky. Tam jsme brzy narazili na torzo mostu námi sledované Rakouské severozápadní dráhy. Ocelový most s plnostěnnými nosníky je již dávno pryč, ale kamenné mostní opěry na obou březích Rokytky dosud stále stojí. Potom se železniční násep od Rokytky vzdaluje a připojuje se k bývalé Turnovsko-kralupsko-pražské dráze, která vede do nádraží Praha Vysočany. Po krátké procházce jsme došli k nádraží. To dnes ale vypadá zcela jinak než před léty. Zmizela staniční budova, která stála uprostřed kolejí, zmizel i strašidelný uzoučký podchod pod kolejemi nádraží, který byl pokračováním celkem "normálně" širokého podchodu. Celé nádraží se přestavuje. Staví se nový široký podchod, část kolejí má již nástupiště. Lístky na vlak si můžete koupit v části starého, dnes zrenovovaného podchodu.

Fotografie a obrázky:
- mapka "Trasa vycházky" zdroj web - www.mapy.cz
- snímky označené: "Lit.1" - kniha Stanislav Musil - Kam se jezdilo z nádraží Praha Těšnov
- snímky označené: "Lit. 2" - kniha Kateřina Bečková, Zmizelá praha - Nádraží a železniční tratě,
- dále tři označené historické snímky Martina Hlaváče, Marka Bigera a Daniela Brvnišťana
- ostatní snímky - Karel Tonika a autor článku

©A.T. 7.11.2022 - doplněny snímky 16.11.2022 a 26.11.2022