Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

16.12 - 17.12.2023 - Předvánoční provozní setkání našich KŽM

Vážení příznivci modelové železnice,
v tomto článku přinášíme reportáž z předvánočního provozního setkání, které proběhlo v Hobby centru 4 v přízemí pavilonu "A" ve dnech 16. a 17.12.2022 celkem v pěti skupinách. Stejně jako loni, byly dvě skupiny (v neděli odpoledne) určeny veřejnosti. Fotografie a video přiložené k tomuto článku ilustrují atmosféru během setkání.
Video z tohoto setkání: https://youtu.be/NWf4oYgdQn8

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku...

Část setkání určená pro členy našeho KŽM
V sobotu a v neděli dopoledne ve dnech 16.12 a 17.12.20232 proběhly všechny tři plánované neveřejné části setkání železničních modelářů z našich kroužků určené členům našich kroužků. Protože vedeme již šest kroužků s celkem 50 členy, museli jsme setkání rozdělit na tři části a všechny části setkání byly zcela naplněny našimi svěřenci. Celkem se akce zúčastnilo 38 chlapců z našich kroužků, zbývajících 12 nemohlo nebo bylo nemocných, případně přišli i s rodiči na setkání pro veřejnost (ve třech případech).

Část setkání určená veřejnosti
V neděli 17.12.2023 odpoledne proběhla veřejná část setkání, kdy si naši hosté mohli zajezdit s modelovými vlaky. Celkem se veřejné části této akce zúčastnilo 39 lidí (včetně hostů s dětmi a nás pořadatelů z řad našich KŽM). Naši kluci odváděli skvělou práci, když jako výpravčí a strojvedoucí-instruktoři pomáhali dětem našich hostů řídit naše vlaky. S mašinkami si ovšem zajezdilo i nemálo našich dospělých hostů.

Provoz kolejiště během setkání
Na všech čtyřech částech setkáních jsme provozovali jednak lokomotivy a vozy našeho KŽM, ale také zapůjčené lokomotivy a vozy od našich členů a dalších hostů, především dieselové ale také parní a elektrické (střídavé nebo dvousystémové). V provozu byla hlavní dvoukolejná trať Brod - Světlá a dále lokálka Světlá - Ledeč. Pokračování dvoukolejné trati ze Světlé do Čáslavi je zatím ve stavbě.
Během provozu jsme kromě osobních vlaků, rychlíků a expresů přepravovali i náklad. V manipulačních vlacích jsme vozili uhlí, štěrk, dřevěné klády, řezivo, kari sítě, motory, ocelové nosníky, cukrovou řepu, ocelové trubky pro potrubí, výměník, atd. Většinu těchto nákladů pro nás vyrobil náš dlouholetý člen Jan Kaštánek. Přepravovali jsme i chladicí a kryté vozy, kde si lze náklad jen představovat. V každé stanici byla na manipulačních kolejích určena nakládací místa pro jednotlivé komodity. Například cukrovka, klády, dřevěné řezivo, motory a černé trubky se nakládaly v Ledči, atd. Přepravou nákladu mimo jiné učíme naše svěřence, aby si při hře mimoděk uvědomili, jak je železnice pro přepravu nákladu důležitá. Bohužel si to ne zcela uvědomují naši politici. Silnice přecpané kamiony s dálkovou a tranzitní dopravou to dokazují.

Příprava kolejiště a vozidel na setkání
Setkání jsme připravovali již v pátek odpoledne. Před zahájením setkání jsme museli postavit stanici Brod v předsíni včetně spojovací trati Světlá-Brod, což znamenalo postavit celkem 8 traťových a staničních dílů kolejiště na nohy, mechanicky a elektricky je spojit, koleje nastavit do vodorovné polohy (šroubovacími nožkami), natáhnout nutnou propojovací kabeláž (pro ovládací sběrnice pro digitální řízení a pro telefony) a připojit napájecí zdroje. Dále jsme připravili lokomotivy (včetně zapůjčených), zkontrolovali nastavení adres v jejich ovladačích a v některých případech jsme provedli nutnou údržbu lokomotiv. Všechny části setkání se díky této důkladné přípravě velmi vydařily.

Náš program pro omezení účinku zkratů v kolejových obvodech
V kolejových obvodech nastávají tu a tam zkraty. A aby se výpravčí dověděl že ke zkratu došlo a kde, máme optickou i akustickou signalizaci zkratů. Proto se při zkratu rozezní malá sirénka. Proč vůbec ke zkratům na kolejích dochází? Kdykoliv spojíme dvě kolejnice jedné koleje vodivým předmětem (třeba kovovým nářadím nebo kovovým páskem od hodinek při práci na kolejišti, anebo koly lokomotivy při vykolejení nebo na výhybkách) dojde ke zkratu. Za provozu kolejiště dochází ke zkratům nejčastěji právě na výhybkách. Máme výhybky s polarizovanými srdcovkami, a ty při pojíždění směrem po hrotu z nesprávného směru (při tzv. říznutí výhybky) pochopitelně způsobí zkrat. Tomu se při provozu, obzvláště s nováčky v našich kroužcích (nebo na veřejných setkáních) nedá zcela zabránit. Kolejové napáječe (boostery) SPAX jsou samozřejmě proti zkratu jištěny a po dobu trvání zkratu napájení automaticky vypnou. Po té, co jsme zavedli zvukové lokomotivy, se ukázalo, že každá zvuková lokomotiva má ve své elektronice velký kondenzátor, který se musí při každém zapnutí proudu nabít. Při nabíjení ovšem působí kondenzátor jako zkrat a při restartu kolejového obvodu s více lokomotivami drží napáječ stále v režimu zkratu. Po loňských zkušenostech s obtížnými restarty napájení kolejí po zkratech jsme byli letos opatrnější s hromaděním lokomotiv na jednom místě, například v depu. Problémů s restarty po zkratech sice letos znatelně ubylo, ale stále jsme je bohužel úplně neodstranili.

Proto připravujeme update kolejových napáječů SPAX dosazením nových procesorů s novým programem, který umožní delší dočasné přetížení a pomalejší restart pro zvukové lokomotivy, ve kterých se musí při každém zapnutí napájení nabít kondenzátory s velkou kapacitou. Pokud by to nestačilo, uvažujeme o doplnění jednoho kolejového obvodu s jedním napáječem SPAX do depa kolejových vozidel ve Světlé, kde se za provozu obvykle hromadí lokomotivy. Samozřejmě by tyto problémy vůbec nenastávaly, kdyby se neděly na kolejích zkraty. Ale tomu se za provozu kolejiště nedá zcela zabránit (viz výše).

Jinak vše na setkání fungovalo bezvadně. Doufám, že stejný pocit měli i naši hosté.

Ing. Aleš Trdý & Ing. Zdeněk Valter, oba vedoucí KŽM
© A.T. - 19.12.2023, aktualizován text a doplněny fotografie Ivana Čermáka: 6.1.2024