Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

2010 Provoz nově postavené stanice Ledeč

Nově postavenou stanici Ledeč jsme uvedli do provozu v květnu 2010 poté, co prošla tvrdým testem na mezinárodním setkání modelářů v Milevsku. Stanice je zatím ve hrubé stavbě bez modelových detailů. Má však funkční ovládání výhybek (včetně přepínání polarity srdcovek), takže je plně funkční. K ovládání slouží provizorní ovládací pult.
Na začátku roku 2011 postupně začaly první kroky k dokončení této stanice také v její modelářské části. Mezi kolejemi se zazelenaly první trsy trávy, posléze se pomalu rozjelo štěrkování kolejí a pás zeleně na boku stanice vedle kolejí (obojí dokončeno 2013).
Dále se bude dělat stavba budov, ramp, silnice a cest, a dalších detailů...