Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Patnác let od vzniku našeho KŽM

V září 2022 to bylo již 15 let od vzniku kroužku železničních modelářů (KŽM) v Hobby centru 4. Tehdy jsem začínal jako vedoucí sám s jedním kroužkem a s 8 žáky základní školy. Začínali jsme velmi skromně s malým domácím kolejištěm, které jsem zapůjčil k provozu a jen s několika modely kolejových vozidel. V Hobby centru 4 jsme všichni začínali pracovat na vedlejší pracovní poměr, takže zpočátku nám ta práce nepřibývala tak rychle, jak bychom chtěli.

Nyní jsme dva vedoucí a vedeme již 6 kroužků pro účastníky ve věku 9 až 99 let. Od září 2022 jsme zřídili další kroužek pro nejmenší (tj. pro děti ve věku 8 až 10 let) se zaměřením na tuto skupinu dětí v přemodelářském věku. Uvidíme, jak se nový kroužek osvědčí. Celkem tedy vedeme 6 kroužků, což je docela hodně. Nyní jsem již v důchodu, druhý vedoucí je mimopražský (téměř ve stejném věku jako já), ale zatím pracuje a dojíždí za prací do Prahy, takže si může dovolit vést jeden kroužek.

Své svěřence učíme praktickému modelovému provozu ve funkci strojvedoucích a výpravčích. Snažíme se co nejvíce přiblížit pravidlům provozu našich drah. Při hodinách teorie probíráme návěstní předpisy, označování a konstrukci vozidel, a další témata. Z praktické modelařiny děláme se začátečníky malá dioramata, na kterých si trénují stavbu krajiny, později chlapci modelují např. budovy, jednoduché mosty, apod. Ti nejšikovnější pracují na našem kolejišti. Se svými svěřenci také navštěvujeme různé akce klubů modulové železnice, a to českého spolku Zababov a evropského klubu FREMO. Epidemie covid bohužel tyto naše výlety na čas přerušila.

Za uplynulých 15 let jsme vybudovali velké kolejiště na námět konkrétní části Českých drah (resp. ČSD) z oblasti Českomoravské vysočiny. V současné době máme v provozu tři stanice (Ledeč, Světlá a Brod) a spojující trati. Nyní stavíme čtvrtou stanici (Čáslav). Detailně modelujeme stanice Světlá a Ledeč. Zato stanice Brod a Čáslav stavíme jako skryté koncové stanice bez detailního vymodelování pro zajištění provozu na hlavní dvoukolejné trati.

V létě roku 2020 proběhla několik let plánovaná přístavba pavilonu "A" a tím i rozšíření pracovny našeho KŽM (za což velmi děkujeme vedení Hobby centra 4). Proto jsme mohli začít s postupným rozšiřováním našeho kolejiště a také se stavbou nábytku na míru pro dovybavení naší pracovny. Během posledních dvou let jsme postavili 12 nových dílů kolejiště a dalších 6 ještě plánujeme. Stavbu elektroniky a automatizaci řízení velké stanice jsme museli na pár let odložit. Nyní již dokončujeme hrubou stavbu nových částí kolejiště, takže se k elektronice brzy opět vrátíme.

Kdo se o kolejiště a vybavení našich kroužků nejvíce zasloužil?
V první řadě je to vedení Hobby centra 4, které mělo vůli kroužky železničních modelářů v Hobby centru 4 zřídit a podporovat. Jmenovitě to byl Tomáš Vopálenský (vedoucí oddělení technika) i tehdejší ředitelka Hobby centra 4 paní Nicole Horová. Současný ředitel Hobby centra 4 pan Vladimír Bek se zasloužil o zejména o přístavbu pavilonu A, ve které se nachází rošíření naší pracovny. Ti všichni z vedení Hobby centra 4 se zasloužili nejen o organizazační opatření ke vzniku a úspěšnému provozu našich kroužků, ale především o finanční prostředky k tomu nutné.
Samozřejmě by kroužky železničních modelářů ani naše kolejiště nemohlo vzniknout bez soustavné práce našich vedoucích a spolupracovníků i sponzorů. Naši vedoucí a spolupracovníci:

Aleš Trdý (1957) - stál jsem u vzniku našeho prvního kroužku a po celou dobu pracuji na vedení dětských kroužků, plánování a přípravě náplně jejich práce, na projektu a stavbě našeho kolejiště, včetně jeho elektrické části, i na stavbě nábytku a dalšího vybavení našich kroužků.
Aleš Trdý (1988) - můj syn - během studií na střední škole vedl jeden z našich kroužků a podílel se na stavbě nábytku a rámů kolejiště. Bohužel musel naše řady opustit se začátkem vysokoškolského studia.
Vítek Kozohorský - během studií architektury byl vedoucím jednoho z našich kroužků. Po té co se oženil, opustil naše řady.
Zdeněk Valter - Po odchodu mého syna Aleše na vysokou školu mimo Prahu a po té, co Vítek po dokončení architektury nasoupil do náročného zaměstnání, se Zdeněk Valter stal vedoucím jednoho našeho kroužku pro pokročilé. Zúčastnil se pokládky kolejí na trati Ledeč - Světlá i přímo ve stanici Světlá, po Štěpánovi Huškovi převzal navrhování plošných spojů pro náš KŽM, v současné době se začal věnovat 3D tisku.

Kromě nich s námi spolupracovala nebo dosud spolupracuje řada dalších lidí. Všem těmto ochotným lidem děkueme za spolupráci. Všem těm, kdo se podíleli na vedení našich kroužků nebo na věcné či finanční podpoře je věnovaný samostatný článek: "Kdo se nejvíce zasloužil o existenci KŽM a našeho kolejiště"

Fotografie přiložené k tomuto článku jsou výběrem pro ilustraci naší patnáctileté činnosti. Je to však jen výběr ze spousty snímků, které v archivu máme.

Detailní informace o práci našich kroužků, o stavbě kolejiště a dalších našich činnostech najdete na tomto webu, a to zejména ve složkách "Kronika", "Fotogalerie", a v dalších složkách.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 09.04.2022, poslední úprava textu 04.10.2022