Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Kdo se nejvíc zasloužil o existenci KŽM a našeho kolejiště

V první řadě je to vedení Hobby centra 4, které mělo vůli kroužky železničních modelářů v Hobby centru 4 zřídit a podporovat. Jmenovitě to byli:
- pan PaedDr. Vladimír Bek (současný ředitel Hobby centra 4),
- pan Mgr. Tomáš Vopálenský (vedoucí oddělení technika),
- paní Mgr. Nicol Horová (ředitelka Hobby centra 4 do roku 2012),

Ti všichni se zasloužili nejen o organizazační opatření ke vzniku našich kroužků, ale i o finanční prostředky nutné ke vzniku a úspěšnému provozu našich kroužků. Kromě toho se ředitel PaedDr. Vladimír Bek se zasloužil zejména o přístavbu pavilonu A, ve které se nachází rošíření naší pracovny.

Samozřejmě by kroužky železničních modelářů s naším kolejištěm nemohly vzniknout bez soustavné práce našich vedoucích a spolupracovníků i sponzorů. Naši vedoucí a spolupracovníci:

Ing. Aleš Trdý (*1957) - stál jsem u vzniku prvního našeho kroužku a po celou dobu pracuji na vedení dětských kroužků, plánování a přípravě náplně jejich práce, na projektu a stavbě našeho kolejiště, včetně jeho elektrické části, i na stavbě nábytku a dalšího vybavení našich kroužků. Stavba kolejiště začíná zhotovením rámů jednotlivých částí kolejiště, dále pokračuje stavbou traťových těles, pokládkou kolejí a vydrátováním kolejových obvodů, samozřejmě také navrhuji a stavím některé mosty na kolejišti. Dále navrhuji a stavím elektrickou část kolejiště včetně programování řídicího systému a v poslední době rozjíždím projekt stavby světelných návěstidel.

Mgr. Aleš Trdý (*1988) - můj syn - během studií na střední škole vedl jeden z našich kroužků a podílel se na stavbě nábytku a rámů kolejiště. Jako vyučený umělecký řezbář měl blízko i k truhlářině a vnesl do naší práce fortel truhlářského řemesla. Bohužel musel naše řady opustit se začátkem vysokoškolského studia v Ústí na d Labem. Po ukončení vysokoškolského studia se oženil a odstěhoval mimo Prahu.

Ing. arch. Vítek Kozohorský (*1985) - během studií architektury byl vedoucím jednoho z našich kroužků. Zúčastnil se stavby naší stanice Ledeč, zejména pokládky kolejiva, obohatil práci kroužků o práci s papírovými stavebnicemi, které pro nás vytvořil. Po dokončení VŠ studia se oženil a založil rodinu.

Ing. Zdeněk Valter (*1960) - Po odchodu mého syna Aleše na vysokou školu mimo Prahu a po té, co Vítek po dokončení architektury nasoupil do náročného zaměstnání, se Zdeněk Valter stal vedoucím jednoho našeho kroužku pro pokročilé. Zúčastnil se pokládky kolejí na trati Ledeč - Světlá i přímo ve stanici Světlá, po Štěpánovi Huškovi převzal navrhování plošných spojů pro náš KŽM, v současné době se začal věnovat 3D tisku.

Lukáš Jursa (*1980) - jako člen klubu Zababov se zhruba rok zúčastnil stavby naší stanice Ledeč, zejména pokládky kolejí, výhybek a montáže přestavníků výhybek.

Milan Bělohlávek (*1960) - jako člen klubu Zababov nám pomohl se stavbou prvních skal, předvedl techologii odlévání a barvení skal. Pak už jsme si dělali skály sami.

Marian Matys (*1979) - jako člen klubu Zbabov nám zhruba rok pomáhal při stavbě kolejiště, s odléváním a barvením skal, barvením zdiva i tvorbou terénu. Současně se u nás učil některým dalším modelářským technologiím.

Štěpán Hušek (*1976) - jako člen klubu Zababov mi pomáhal asi 8 let zejména s tvorbou plošných spojů pro elektrické a elektronické obvody, které jsem navrhnul. Po té, co se odstěhoval z Prahy a oženil se, naše spolupráce ustala.

Ing. Václav Kubát (*1960) - je můj kamarád a bývalý spolužák z vysoké školy a také železniční modelář ve velikosti 0 (nula), takže má pro nás pochopení. Kromě toho je sběratelem skutečných osobních i nákladních historických aut, která ve své dílně v Úhonicích opravuje. Dělá pro nás některé svářecí a zámečnické práce, které bych já sám jen obtížně v areálu Hobby centra 4 zvládal.

Matouš Havel (*1998) - dříve byl členem našeho kroužku, v současné době je Matouš naším dobrovolným spolupracovníkem a věnuje se asistenci členům našich kroužků při jejich modelářských pracích, ale také samostatné stavbě budov z ruky podle skutečných vzorů. V minulosti ještě jako člen KŽM například donesl z depa Vršovice kusy uhlí, které se svým tvarem hodily pro odlévání skal. Uhlí jsme vytvarovali, zaformovali do plastelíny a začali odlévat tyto skály. Obohatili jsme tak sortiment tvarů skal odlévaných do nakupovaných forem.

Bohumil Daníček (*1998) - dospělý člen našeho kroužku pro pokročilé. Bohouš se věnuje stavbě budov, stavbě říms zárubních a opěrných zdí, ale i dalším pracím. Postavil většinu říms opěrných zdí, model vodárny v Ledči (kde si pěkně upravil stavebnici a zlepšil tím vzhled budovy), z ruky postavil nákladní rampu v Ledči, nyní staví model rotundy pro lokomotivní depo.

Vojtěch Chalupa (*1988) - dospělý člen našeho kroužku pro pokročilé. Do KŽM přišel až v roce 2021 a hned od počátku začal s 3D tiskem. Nejprve nakreslil výkresy pro stavbu modelu kombinovaného kamenného a ocelového mostu v Ledči v Pivovarském údolí. Nyní se věnuje návrhům pro 3D tisk pro stavbu staniční budovy ve Světlé. Všechny své návrhy pro 3D tisk dělá podle skutečných předloh.

NAŠI DODAVATELÉ A SPONZOŘI

Karel Barták - majitel firmy KB Model, která vyrábí stavebnice budov a mostů z laserovaného kartonu. Pan Barták s námi spolupracuje již delší dobu. Nejprve pro nás navrhnul a zařadil do výroby stavebnici staniční budovy Ledeč. Udělal to v době, kdy nás s tímto požadavkem ostatní výrobci odmítali. Později nám dal sponzorský dar 5 tisíc Kč. V poslední době nás podpořil přednostní dodávkou stavebnic malých jednoduchých budov přímo pro naše KŽM.

Česká Pošta - nám poskytla dotaci ve výši 15 tisíc Kč ze své Nadace České Pošty.

Ostatní dodavatelé - Modelová vozidla kupujeme převážně u firmy Svět na kolejích v Troji, Svět vláčků ve Vršovicích a ITvlaky. Před odstěhováním z Prahy jsme hodně nakupovali u firmy Ben-Zerba.

© A.T. - 27.12.2022, poslední úprava textu 28.03.2024