Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

***Teorie na schůzkách kroužků KŽM - škol. rok 2021/22

Obsah schůzek kroužků KŽM ve školním roce 2021/22 - teorie a praktická modelařina.
Kromě toho téměř na všech schůzkách probíhá také modelovový provoz na našem kolejišti.

Uvedená data udávají týden, ve ketrém bylo dané téma probráno.
Žáci si zapisují poznámky k tématu do svých sešitů, s výjimkou nejmladších žáků, kterým dělá potíže psaní.

0. schůzka - 14.-16.09.21 - Seznámení s žáky, seznámení žáků s programem kroužku
1. schůzka - 21.-22.09.21 - Názvosloví při ovládání kolejiště (lok. ovladač FRED, šturc, hranice, námezník, označník, návěstidlo, posun, vlak, posunující díl)
2. schůzka - 28.-30.09.21 - Opakování, státní svátek
3. schůzka - 05.-07.10.21 - Školení BOZP
4. schůzka - 12.-14.10.21 - Číslování kolejí ve stanicích
5. schůzka - 19.-21.10.21 - Opakování
26.-28.10 - ředitelská volna ve školách, státní svátek
6. schůzka - 02.-04.11.21 - Návěsti a návěstidla
7. schůzka - 09.-11.11.21 - Návěstidla před stanicí, nejpoužívanější návěsti pro jízdu vlaků
8. schůzka - 16.-18.11.21 - Opakování, státní svátek, ředitelská volna ve školách
9. schůzka - 23.-25.11.21 - Průjezd vlaku obloukem, odstředivá síla
10. schůzka - 30.11.-02.12.21 - Označování osobních vozů ČSD a ČD
11. schůzka - 07.-09.12.21 - Normy NEM, norma NEM 805 - Železniční epochy
12. schůzka - 14.-15.12.21 - Označování nákladních vozů ČSD a ČD
13. schůzka - 21.-23.12.21 - Norma NEM 010 - Modelová velikost, měřítko modelu, rozchod
Vánoční prázdniny
14. schůzka - 04.-06.01.22 - Opakování
15. schůzka - 11.-14.01.22 - Příprava modelování cvičných prací
16. schůzka - 18.-20.01.22 - Cvičná práce - pokládání trávy a spojování travní foliáže
17. schůzka - 25.-27.01.22 - Cvičná práce - pokládání travního koberce
Pololetní prázdniny
18. schůzka - 01.-03.02.22 - Školení o BOZP - opakování, Odlévání skal ze sádry
19. schůzka - 08.-10.02.22 - Výroba podkladu krajiny z pěnového polystyrenu
20. schůzka - 15.-17.02.22 - Evropští a čeští výrobci modelové železnice
21. schůzka - 22.-24.02.22 - Základy technického kreslení
22. schůzka - 01.-03.03.22 - Prodejci modelové železnice
Jarní prázdniny
23. schůzka - 15.-17.03.22 - Označování lokomotiv
24. schůzka - 22.-24.03.22 - Digitální systém řízení lokomotiv
25. schůzka - 29.-31.03.22 - Příprava cvičné práce II - diorama se skálou
27. schůzka - 05.-07.04.22 - Zhotovení cvičné práce II
28. schůzka - 12.-14.04.22 - Zhotovení cvičné práce II
29. schůzka - 19.-21.04.22 - Zhotovení cvičné práce II
30. schůzka - 26.-28.04.22 - Zhotovení cvičné práce II
31. schůzka - 03.-05.05.22 - Tepelná dilatace kolejnic
32. schůzka - 10.-12.05.22 - Zhotovení cvičné práce II
33. schůzka - 17.-19.05.22 - Zhotovení cvičné práce II
34. schůzka - 24.-26.05.22 - Dokončení cvičné práce II
35. schůzka - 31.05.-02.06.22 - Dokončení cvičné práce II
36. schůzka - 07.-09.06.22 - Železniční epochy na ČSD (opakování)
37. schůzka - 14.-16.06.22 - Zakončení školního roku