Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

04/2015 - Duben

V dubnu opět pokračujeme ve stavbě definitivní podoby elektrického ovládání kolejiště. Před námi je ještě řada prací.
- dokončit stavbu všech 30 karet I/O multiplexu,
- dokončit a zprovoznit sběrnici multiplexu
- po té zprovoznit řídicí systém, aby byl připraven k programování
- projektování a stavba ovládacího panelu

Tento záznam kroniky bude průběžně aktualizován podle skutečného stavu.

A.T. 22.04.2015