Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11/2014 - Listopad - další modelování detailů

V listopadu jsme se kromě jiných činností se staršími žáky věnovali detailnímu modelování a postupnému dokončování povrchů klubového kolejiště v Ledči a na trati Ledeč-Světlá.

Začátkem listopadu jsme ve stanici Ledeč pokračovali v úpravě okolí staniční vodárny. Šlo o dokončení zdiva pod svahem, úpravu svahu a zatravnění tohoto prostoru. Dále jde o cestu kolem vodárny a popelové jámy (bývalé výtopny) a o celkové dokončení tohoto prostoru, avšak kromě samotného základu vodárny a jeho bezprostředního okolí, které se definitivně upraví, až bude budova vodárny hotová v požadované kvalitě a schopná montáže do kolejiště.

Současně jsme začali též s propustky na traťových segmentech mezi statnicemi Světlá a Ledeč. Na traťovém dílu Tr2-02 s odbočkou vlečky stavíme pod vlečkou trubkový propustek s betonovým zdivem se stopami po dřevěném bednění. Po provrtání díry 15 mm do zdiva na rouru trubkového propustku následovalo řezání zdiva na přesný rozměr, barvení zdiva a výroba parapetů. Tyto práce dělal Bohouš Daníček. Dále je potřeba udělat odvodnění spodku přilehlé dvoukolejky, kde použijeme malou trubičku o průměru jen 5 mm, protože další odvodnění je provedeno příkopy. Pak už bude možné dodělat základy přilehlé krajiny a tento dosud nedodělaný úsek (cca 30 x 30 cm) modelářsky dokončit.

Stejně tak připravujeme stavbu kamenného propustku pod tratí lokálky na traťovém segmentu Tr2-01 (oblouk u Světlé). Zde budeme znázorňovat deskový propustek a staré nepříliš udržovené kamenné zdivo. K tomu opět použijeme odlitek ze tvrdé sádry, kde musíme pečlivě připravit napojení všech rohů zdiva. Do polystyrenu pod tratí jsme vyřezali poněkud větší otvor a "vyfutrovali" jsme jej přesnými přířezy styroduru (tvrdší pěnový polystyren), které jsme pak pod trať vlepili. Výhodou tohoto postupu je to, že si vše můžeme připravit na sucho a poměrně přesně spasovat. Přitom jsme v okolí propustku tvořili základy krajiny s pěnového polystyrenu. Po instalaci zdiva propustku pak bude opět následovat dokončení základů krajiny i detailní modelování povrchu v okolí. Na dílu Tr2-01 to bude zhruba 80 x 60 cm krajiny.

Všechny propustky stavíme v hotovém traťovém tělěse pod existující tratí, což nám neumožňuje přístup shora. Do tohoto stavu jsme se ale dostali záměrně, protože jsme se během výstavby tratí nechtěli zdržovat detailním modelováním mostních staveb, což vždycky stojí hodně času. Celou trať jsme tehdy museli velmi rychle zprovoznit, abychom neomezovali modelový provoz kolejiště v žákovských kroužcích, samozřejmě u vědomí toho, kde budou pod tratí otvory. Teprve nyní se k těmto modelářským lahůdkám v klidu vracíme. Je příjemné, že jsme si mezitím vychovali dorost, který je již schopen tyto modelářské práce více méně samostatně zvládat. Se záludnostmi takové stavby samozřejmě pomáháme my - vedoucí.

O jednom listopadovém víkendu jsme se Zdeňkem Valterem postavili nový kus nábytku pro KŽM. Jde o otevřenou skříňku s poličkami pro uložení barev, laků, lepidel a pod. Skříňka je na kolečkách, má silná nosná "záda" uvnitř a ze zadní strany má "kapsu" na velké kartony a tvrdé papíry.

V posledním listopadovém víkendu (28.až 30.11.2014) jsme byli na provozním setkání klubu Zababov v Modleticích u Prahy. Zúčastnili jsme se s našimi staršími žáky a naší stanicí Ledeč. Fotografie jsou ze soboty, kdy bylo přítomno nejvíce našich žáků.

Tak to je za listopad už opravdu vše.

A.T. 02.12.2014