Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

09/2014 - Září - začínáme po prázdninách

Letošní září se neslo ve znamení dvou našich hlavních aktivit. Jednak jsme museli připravit všechno pro zahájení školního roku, ale také jsme museli dodělat a sklidit všechny činnosti rozpracované v létě.

Nově vyrobený korpus pultu jsme zatím použili jako zvětšení plochy stolu, částečně i jako katedru pro vedoucí. Práci na zdrojové části pultu jsme odsunuli stranou. Pozvání na zářiové provozní setkání v Lužné jsme jako jindy odmítnuli, kvůli kumulaci práce v září.

Mohli jsme se tak věnovat stavbě sypaných nástupišť s Matoušem Havlem, a dále zaštěrkování kolejí s dalšími členy KŽM. Protože máme jednotlivé díly stanice Ledeč při práci vyndané na pracovním stole, využil jsem této příležitosti a dokončil již delší dobu připravené koncové odstavné koleje na zručském zhlaví i jejich pokračování na žolíku s modulovým rozhraním, a to včetně elektrického připojení. Na žolíku se elektrické připojení dodělá později. Kluci mezitím pracovali na štěrkování kolejí. V této fázi práce pomohl zejména Matěj Šedivý.

Před zahájením práce v KŽM jsem připravoval plány práce KŽM, vstupní testy, úklid a další podobné věci.

Matouš Havel sice ještě pokračoval ve výrobě nástupišť, ale po zahájení školního roku jako student ztratil poněkud tah na branku. Nástupiště zůstala zatím rozpracovaná, naopak jsme se více věnovali štěrkování zručského zhlaví, včetně výhybek a okolí budovy vodárny.

Protože od 17.09. již běží schůzky KŽM, musíme vyndaný díl stanice před schůzkou kroužku vždy opět uklidit a vyčistit, takže reálně pracujeme spíše jen o víkendech. Stejně tak budeme pokračovat v říjnu.

To bylo asi tak vše, co jsme za prázdniny zvládli.

A.T. 05.10.2014