Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

02/2015 - Únor - Stavba karet I/O multiplexu

V únoru jsme pokračovali ve stavbě definitivní podoby elektrického ovládání kolejiště. V první řadě jsem dokončil vydrátování zdrojové části v pultu. Dále jsem pracoval na osazování a pájení I/O karet pro osazení multiplexu vstupů a výstupů, což zabírá nejvíce času.

Dalším počinem byl návrh desky plošných spojů pro komunikační sběrnici I/O multiplexu. Ta nám umožní nahradit část kabeláže sběrnice a zbytek kabeláže udržet jednoduchý a přehledný. Desky sběrnice použijeme nejprve v ovládacím pultu. Dále je chceme použít i v kolejišti. Ještě hledáme vhodné konektory pro kabely sběrnice a napájení.

S tím souvisí i dořešení obvodů ovládání motorických přestavníků výhybek a jejich připojení na výstupy řídicího systému, kde je potřeba motor přestavníku (vyvedený přímo na svorky přestavníku) přepólovat, při každé změně směru jeho chodu. To při ovládání přepínači příliš nevadí, ale pokud chceme přestavníky připojit na výstupy ŘS, kde jsou tranzistorová pole npn spínající vždy na "zem" (tj. na minus pól napájení), musíme použít vhodné zapojení.

Navrhnul a vyzkoušel jsem několik zapojení. Tranzistorový můstek s blokádou sepnutí obou směrů je sice řešení perfektně fungující, součástkově celkem laciné, ale s ohledem na to, co má umět, je obvodově poměrně složité a tím i časově náročné na stavbu (jde nám o ovládání cca 50 výhybek). Relé by byla řešením, ale nechceme je používat kvůli ceně i rozměrům. Vývoj a vyzkoušení nakonec vyznělo ve prospěch řešení obvodově nejjednoduššího. Jde sice opět o můstek, ale takový, že v jeho "dolní" části jsou tranzistory obsažené již ve výstupních kartách I/O multiplexu a jeho "horní" část tvoří odpory 820 Ohmů. Takže jeden kanál povelového převodníku je tvořen pouze těmito dvěma odpory. K tomu jsem navrhnul desky plošných spojů s 18 kanály povelových převodníků rozměrově kompatibilní se vstupně výstupními kartami a dal do výroby.

V kroužcích se žáky se zaměřujeme mimo jiné na další modelování detailů na kolejišti jako propustky a dokončování krajiny, štěrkování kolejí ve stanici Světlá a samozřejmě také na modelový provoz.

A.T. 06.03.2015