Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

05/2015 - květen

V květnu jsme dočasně odložili elektrické práce a opět jsme pokračovali v dokončovacích pracích na modulech Tr2-01, 02 a 03. Zejména jsme dělali na dokončení mostního modulu, kde jsme dělali práce kolem tunelu:

- zhotovení tunelového portálu, olepení otvoru tunelu kartonem,
- vyřezání drážek, začištění, nátěry, ...
- dolepení zdiva kolem klenby, dobarvení kamenů, ...
- kompletace portálu tunelu, vlepení portálu do kolejiště,
- nařezání a vlepování základů vnitřního zdiva do tunelu,
- nařezání a vlepování základů krajiny kolem tunelu a mostu
- zhotovení zdiva křídel opěr kolem tunelu
- odlévání sádrových odlitků skal
- vlepování skal do krajiny a dotvoření sádrou
- výroba soklu pro vjezdové návěstidlo do Ledče
- výroba a vlepení dílů krajiny nad trať lokálky
- výroba říms na tunel a most
- výroba zábradlí
- výroba základu nadloží nad tunel
- výroba napojení krajiny mezi nadložím tunelu a lokálkou

Tak to je za květen vše.

A.T. 02.06.2015