Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

01/2015 - Leden v KŽM - zdrojová část ovládacího pultu

V lednu jsme se opět vrátili ke stavbě definitivní podoby elektrického ovládání kolejiště, zejména zdrojové části, ovládacího pultu žst. Světlá a řídicího systému.

Během vánočního a novoročního volna jsme postupně zrevidovali projekt a návrhy jednotlivých obvodů zdrojové části a dosud nedořešené obvody zdrojů jsme předali k výrobě desek plošných spojů. Osazení desek a jejich důkladné vyzkoušení proběhlo v lednu. Současně jsme pracovali i na mechanické části zdrojů, tj. na montáži prvků do skříně ovládacího pultu a na zhotovení přístrojové skříňky transformátorového zdroje. Tu jsme si nechali vyrobit jako dvoudílnou plechovou krabici. Všechny otvory pro montáž transformátorů, držáků pojistek, konektorů i všech dalších prvků, jakož i finální povrchovou úpravu jsme však dělali my.

Dále proběhla montáž prvků transformátorového zdroje a jeho vydrátování a zkoušky. Potom následovalo i vydrátování zdrojové části ovládacího pultu, osazení centrály řídicího automatu SAIA PCD1. Závěrem proběhlo vyzkoušení zdrojové části jako celku.

Zdrojová část má tato výstupní napětí:
1) 24V/2A, DC - pro řídicí systém
2) 15V/2A, DC - pro multiplex a karty vzdálených vstupů/výstupů
3) 3x 10V/1A, DC- pro návěstidla, osvětlení a veškerou signalizaci
4) +/- 12V/2A, DC - pro ovládání motorických přestavníků výhybek a další elektroniku
5) 15V/3A, AC - pro centrálu DCC (digitální ovládání lokomotiv)

Kromě toho probíhá i revize projektu hardwaru řídicího systému, zejména multiplexu vstupně výstupní strany, jejíž karty vzdálených vstupů a výstupů budou rozmístěny v ovládacím pultu a po kolejišti. Díky tomu dostane řídicí systém potřebné vstupy od tlačítek, polohy výhybek a od detektorů obsazení kolejí. Výstupy řídicího systému budou ovládat výhybky a návěstidla a veškerou další signalizaci. Celkem se jedná o několik stovek vstupních a výstupních signálů.

Čtenář znalý této problematiky jistě pochopil, že je zde řeč nejen o ovládacím pultu, ale o celém zabezpečovacím systému stanice. Námi modelovaná žst. Světlá je totiž natolik velká a pro obsluhu natolik nepřehledná (i díky kolejím v oblouku), že stavba zabezpečovacího systému alespoň nějaké úrovně je nutností. My jsme zvolili reléovku AŽD 71, kterou budeme emulovat programovatelným řídicím systémem. I když nám programovatelný systém ušetřil několik velkých skříní plných relátek, i tak jde o projekt rozsáhlý a náročný. Skříň ovládacího pultu žst. Světlá bude obsahovat kromě ZSS pro žst. Světlá také centrálu DCC společnou pro celé kolejiště (která je dosud ve stanici Ledeč) a její síťové prvky.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na další činnosti KŽM. V lednu probíhal běžný program kroužků, zaměřený tentokráte na modelový provoz (dozvuky vánočního ježdění) a samostatné modelářské práce. Štěpán Souhrada a Jakub Ťukal se pustili do stavby středně velkých dioramat. Štěpán staví výřez lokálkové stanice, Kuba se rozhodl pro vlečku do malé papírny. Pomalu se zase rozjíždí i modelářské práce na kolejišti. Bohouš Daníček pokračuje ve stavbě propustků u žst. Světlá a Matouš Havel začal se zaštěrkováním kolejí ve Světlé. Jsem velice rád, že již máme v KŽM chlapce, kteří se dopracovali ke schopnosti samostatné práce.

Tak to je za leden vše.

A.T. 01.02.2015