Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

5/2016 - Květen - zápis kroniky a úvahy o naší dělbě práce

V květnu jsme pokračovali ve stavbě budovy Hronov (Tom Bartoň), ve stavbě nákladní rampy a okolní dlažby v Ledči (Bohouš Daniček), v odlévání zakřivených segmentů zdiva pro trať 01 (Matouš Havel), výstavbě ovládacího pultu depa (Matěj Šedivý), v pokládce kolejiva na trati 01 a ve stanici Brod (Aleš Trdý) a v dalších pracích.

Jelikož bylo letos 1. i 8. května v neděli, ubralo nám to trochu prostoru pro naši práci. Jak už jsem zde uvedl mnohokrát, je zde docela dost práce, kterou musím udělat jako vedoucí sám, a to mimo hodiny KŽM. Jedná se zejména o stavbu rámů kolejiště, jejich spojení na přesná pouzdra a čepy, pokládku kolejí a výhybek, dále jde o elektrické práce na instalaci kolejiště i o stavbu systému zabezpečení stanic. S tím vším mi samozřejmě mohou částečně pomoci kluci z KŽM, ale jen částečně a mimo hodiny KŽM. Někteří kluci ale výborně zvládají tvorbu krajiny včetně skal, i některé traťové stavby (jako např. zdivo) i stavbu budov, kde je spotřeba práce hodně vysoká. Proto všechny (nebo téměř všechny) dokončovací práce nechávám pro kluky v KŽM. Ale těch, kteří to zvládnou, zatím není mnoho. Naopak těch prací (co do časového objemu) docela hodně.

Protože máme všechny segmenty kolejiště již ve hrubé stavbě hotové a v této etapě stavby kolejiště nám zbývá již "jen" pokládka kolejí ve skryté stanici Brod a stavba krajiny, je to pro mne již o něco radostnější. Chtěl bych kluky přitáhnout k pokládání kolejí, což by podle mne již někteří dobře zvládli. Dvoukolejnou trať Brod - Světlá jsem udělal ještě sám, ale všechny přímé staniční koleje v Brodu bych chtěl od již kluků. Stavbu a pokládku výhybek musím ale dělat já, tím spíše, že jsme letos koupili místo stavebnic výhybek jen pražcové podlože a že tedy všechny tvarové kolejnice do výhybek musíme vybrousit a naohýbat sami. Dělám to proto, že jedna jediná do kolejiště vlepená nespolehlivá nebo vadná výhybka zkazí na kolejišti radost z provozu, pokud ho úplně neznemožní... Samozřejmě, pokud bych našel někoho, komu tuto práci mohu bez obav svěřit, tak bych neváhal.

Výhledově (chtěl bych od podzimu 2016) si tím chci udělat konečně čas na dokončování elektrické části. I tam bych samozřejmě uvítal schopného spolupracovníka.

Článek se zatím vytváří.

A.T. 12.5.2016