Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

10/2015 Práce v KŽM a výstava Model Hobby

Září a říjen proběhly ve znamení příprav na výstavu Model Hobby a naší účasti na této výstavě. Dokončujeme práce na dílech Tr2-02 a Tr2-03, které na výstavu půjdou. Udělali jsme zdivo i na vnitřní straně zářezu dvoukolejky, jeho římsy se zářezy, kluci dělají i betonové příkopky v tomto traťovém zářezu, ale všechny je dokončí bohužel až po výstavě. Dokončil jsem i zaštěrkování na opěrách příhradového mostu lokálky a další práce. Konečně jsme také vyluxovali tyto traťové díly, přidělali přepravní čela, odejmuli jejich nohy a připravili je k přepravě.

Výstava proběhla ve dnech 8. až 11.10.2015 na výstavišti v Letňanech. Měli jsme úspěch, spousta lidí se u nás zastavila a prohlížela náš model a obdivovala skalní partie a ptala nás na výrobní postup. Měli jsme s sebou i malou dílnu na výrobu krajiny, ale tak jako se nás spousta lidí vyptávala na pracovní postupy, tak naopak téměř nikdo, až na pár výjimek, si je nechtěl vyzkoušet. Přesto výstava přinesla řadu nových kontaktů a těšíme se na práci s nimi.

Po výstavě se život v našem KŽM vrátil opět do normálních kolejí. Traťové díly jsme opět vyčistili, vrátili na jejich místo do našeho kolejiště a zahájili normální provoz. Kluci zase postupně dělají na dvoukolejce příkopové zídky z kartonu a štěrkují trať. Na lokálce se opět jezdí...

A.T. 10.11.2015