Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

07-08/2015 Letní práce

Přes léto o prázdninách jsme pokračovali v dokončovacích pracích na modulech Tr2-01, 02 a 03. Zejména jsme dělali tyto práce:
- odlévání sádrových odlitků skal pro vytvoření zásoby
- vlepování skal do krajiny a dotvoření sádrou
- barvení vlepených skal
- dokončování propustků u Světlé - římsy a zábradlí
- dokončování velkého mostu - římsy a výroba zábradlí na předmostí
- dokončování zatravnění na traťových modulech

Dále jsme na modulu žst. Světlá dělali následující práce:
- oprava výhybky v depu (vytrhání staré výhybky a instalace nové)
- zatravnění svahu u depa
- doplnění dvou výhybek do pravého zhlaví
- zaštěrkování kolejí ve stanici

S těmito pracemi mi pomáhali Matěj Šedivý, Bohumil Daniček a Matouš Havel.

Tak to by bylo asi vše.

A.T. 10.09.2015