Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11-12/2015 - Práce kroužku na podzim

V podzimních měsících jsme všechny síly vrhli na modelování. Ať již s našimi začátečníky, kteří se teprve učí dělat krajinu, nebo s našimi staršími žáky, kteří již modelování zvládají do té míry, že mohou dělat na našem klubovém kolejišti. Na něm postupují práce po malých krocích ale stále. Již od léta probíhají posypy nástupišť ve Světlé (Matouš Havel), dále zaštěrkování ve Světlé a na dvoukolejné trati (Matěj Šedivý), kde se ovšem musely předtím zhotovit příkopové zídky (Bohouš Daníček). Bohouš začal v prosinci stavbu nákladové rampy v Ledči.

Kromě toho se Matouš Havel postupně pustil do flokování elektrostatické trávy. Nejprve na pokusných kouscích materiálu, pak na větším dioramatu a naposledy i v okolí vodárny v Ledči udělal touto technologií zatravnění vyježděné cesty a pěšinek v trávě.

Dále jsme opět začali se stavbou budov ze stavebnic z papíru (Tom Bartoň). Touto technologií cheme postavit i naše budovy v Ledči a ve Světlé. Budovu v Ledči jsem nafotografoval a naměřil a podařilo se mi domluvit s Karlem Bartákem zhotovení její stavebnice, kterou už nějakou dobu máme. Jen ji postavit. Na budovu ve Světlé si budeme muset ještě počkat. Na stavbu budov se chceme více zaměřit od ledna 2016.