Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

09/2015 Zahájení nového školního roku

A je to tu. Školní rok v našem KŽM, již byl zahájen, tentokrát po čase opět ve třech kroužcích. Kromě dvou stávajících kroužků ve středu a čtvrtek od 17 do 20 hodin, jsme otevřeli nový kroužek ve středu od 14:30 do 16:45 pro mladší žáky a začátečníky. Zde si najdeme více času na důkladnější přípravu na modelářské práce, na správné návyky při řízení provozu modelového kolejiště i na nezbytnou teorii. Všechny tři kroužky se naplnily již během prvních dvou týdnů zápisu, takže jsme 16. a 17. září zahájili práci hned od začátku v plném stavu.

Kromě běhu kroužků se věnuji i stavbě kolejiště. Jednak jsme spolu se staršími žáky pokračovali ve výstavbě tzv. "sypaných" nástupišť a štěrkových posypů v žst. Světlá, dále jsem zápasil se zřízením propojek na "angličanech" (křižovatkových výhybkách) na Ledečském zhlaví ve Světlé. Zatím se mi tak podařilo udělat dva "angličany" a zapojit elektrické propojky a vlepit do kolejiště. Po vlepení obou "angličanů" na místo následovalo nezbytné vydrátování na spodku kolejiště. Celá práce mi zabrala asi 35 hodin. Nyní je upravená část kolejiště ve zkušebním provozu a poté bude definitivně zaštěrkována. Současně s tím jsem zprovoznil také odstavnou kolej vedle trati lokálky.

To pájení propojek je sice práce obtížná, ale děláme ji proto, že ztráta kontaktu na jazyky výhybky po jejím zaštěrkování by byla naprosto nepřijatelná. A pájet propojky až v kolejišti si neumím představit. Používáme výrobek firmy Roco, která jediná dělá robustní "angličany" s úhlem odbočení (resp. křížení) 10 stupňů. Bohužel ne s ohebnými jazyky ale s čepovými, kde celý kontakt obstarává jen čep, a proto potřebujeme mít jejich spolehlivé elektrické propojení i po zaštěrkování.

Dále jsme s kluky ve čtvrtečním kroužku zahájili výrobu a montáž betonového příkopku na dvoukolejnou trať u opěrných zdí. Po jejich dokončení se i tato trať zaštěrkuje. To štěrkování nyní provádí Matěj Šedivý a musím říci, že pracuje velmi čistě.

A.T. 10.10.2015