Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

4/2016 - Duben v našem KŽM

Koncem března nám přišly objednané kolejnicové pruty (délka 1 metr), takže v dubnu jsem začal pokládat koleje na dílech trati Tr02 (Světlá - Brod). Přestože tyto práce jdou dosti pomalu s ohledem na nutnosti technologie (tj. pořádné přípravy, vyměření, ohyb obloukových kolejnic, poskládání a navlečení "betonových" pražců na kolejnice, ocínování pájených ploch kolejnic, a lepení, pájení vývodů a konců kolejnic na fixační vruty a definitivná srovnání pražců do stejných vzdáleností), tj. jen asi rychlostí 1 metr koleje za den, postupně mi dílo přibývá. Ke konci dubna máme koleje položeny na obou velkých obloucích a přilehlých přímých a chybí už jen v oblouku před stanicí Brod. Máme tedy položeno asi 6 ze 7 metrů této trati. Protože se jedná o dvoukolejnou trať, je spotřeba kolejnic docela velká, tj. délka trati krát čtyři, plus něco na prořez. Odhaduji, že jen na těch 7 metrů dvoukolejné trati spotřebujeme alespoň 32 metrů kolejnic. Ale zase nám zbudou kratší odřezky kolejnic do zhlaví stanice Brod a pro samostatné cvičné práce kluků v KŽM. Takže všechen materiál se postupně spotřebuje.

Další práce na stavbě trati, (tj. základy krajiny z polystyrenu, opěrné a zárubní zdivo, případně skály, zatravnění krajiny, zaštěrkování kolejí, atd.) plánuji, že provedou kluci z kroužku již samostatně (avšak pod mým dozorem) v dalších měsících.

Pro zárubní zdivo nad touto tratí začal Matouš Havel odlévat ze sádry zdivo. Speciální na tomto zdivu je, že již odlitek musí být ohnutý do oblouku. Musel tedy nejdříve vyrobit vhodnou podložku pod silikonovou formu zdiva. První zkoušky takto odlitého zdiva ukázaly, že i při mírném sklonu zdiva, který musí zdivo mít, aby vypadalo věrohodně, není vidět jeho výškové ani stranové zvlnění a zlomy. Je zde tedy slušná šance, že zdivo bude po nabarvení a vlepení vedle trati vypadat modelově věrně. Pozor, jsme však na hraně použitelnosti tohoto způsobu, kdy už budou deformace zdiva vidět. Naše parametry obloukového zdiva jsou: poloměr oblouku je 1000 mm, náklon zdiva je 6:1. Pokud bychom zvolili sklon zdiva větší, nebo poloměr oblouku menší (což má většina domácích kolejišť!!!), tak by už deformace jednotlivých částí zdiva byly zřetelně vidět. Mám na mysli zdvižení prostřední části každého dílu zdiva způsobené sklonem zdiva. V našem případě se to ještě dá zamaskovat. V dolní části travou, v horní části se to tak říkajíc ztratí díky nerovnostem kamenů parapetu nahoře na zdivu.

Pokračuje ještě stavba nákladní rampy v Ledči, kterou už Bohouš Daníček téměř dokončil. Jsou již natřené i horní betonové části, nyní je potřeba vlepit vhodnou dlažbu, potom ji mírně elektrostaticky zatravnit, a nakonec udělat i zatravnění okolních mezí z travní foliáže a prostor dále modelářsky oživit detaily podle fotografií ze skutečné stanice Ledeč nad Sázavou, podle kterých pracujeme (např. elektrické rozváděče, křoviny, apod.).

Dále pokračuje i stavba budovy "Hronov" ze stavebnice od Igra Model. Tu dělá hlavně Tom Bartoň. Nyní chybí již jen dokončit krovy a položit střechu budovy i kryté verandy, budovu dokončit, případně oživit vhodnými doplňky. To lepení střechy vidím jako nejobtížnější úkol. Jde o to ji slepit ze dvou vrstev tak, aby se nezkroutila.

Matěj Šedivý dělal dokončovací práce v kolejišti žst. Světlá, konkrétně detaily kolem některých výhybek včetně jejich zaštěrkování. Kromě toho začal pájet konektory na desky plošných spojů pro ovládací pult depa ve Světlé.

Tak to je za duben vše.

A.T. - 2.5.2016