Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Červenec - září 2017 - Léto v našem KŽM

Během tří prázdninových měsíců v Hobby centru (od konce června do poloviny září) děláme práce (ostatně jako každé léto), které není z různých důvodů vhodné dělat během školního roku za provozu kolejiště nebo za přítomnosti dětí v kroužcích.

Letos jsme byli ještě na sám konec školního roku s našimi kluky na provozním setkání v Modleticích (viz samostatná reportáž). K tomu jsme museli demontovat stanici Ledeč, kterou jsme tam vezli a zabalit ji mezi přepravní čela. Při demontáži této stanice jsem se konečně dostal k opravě napájení kolejnic srdcovky u jedné výhybky. Jen tak mimochodem, přestavníky v Ledči fungují již sedmým rokem včetně elektroniky kolem nich. Za celou dobu provozu, jsme museli vyměnit jen jeden přestavník a nyní jsem dělal první drobnou opravu elektroniky po zkratu (spíše tedy propojovacích vodičů na DPS než samotné elektroniky).

Před zpětnou montáží stanice Ledeč na místo u nás v pracovně KŽM, jsem provedl již dlouho zamýšlenou montáž desek bílého lamina (tloušťky 12 mm) do pozadí této stanice. Desky jsme měli připravené již dlouho, nyní konečně došlo na jejich montáž pomocí nýtovacích matic na ocelové stojiny nábytkové stěny. Na tyto desky bude možno připevnit nástěnky s pokyny pro provoz, nebo tam dáme fotografii či kresbu pozadí. O využití pozadí se teprve rozhodneme.

Dále jsem koupil robustní bukovou desku (spárovku) a dokončil pracovní stůl na staro-novém ocelovém rámu, viz také minulá reportáž. Tento stůl zůstane v průchozí místnosti (předsíni), a to jednak jako naše další pracoviště pro pokročilé modeláře, ale také jako odkládací stůl pro budoucí vlakotvornou stanici Brod, kterou postupně stavíme. Pracovní stůl jsme v předsíni měli již dříve, ale minulý rok jsme jej přenesli do pracovny KŽM pro rozšíření pracovní plochy tam (viz záznamy z minulého léta). Když jsme otevřeli už čtvrtý žákovský kroužek, bylo to v té době již více než nutné. Nyní se tedy k dalšímu stolu v předsíni opět vracíme.

Mimo to jsem se přes léto vrátil k pokládce kolejí a výhybek v žst. Brod, kde jsem dokončil pokládku koleje a výhybky na prvních 4 dílech této skryté stanice. Součástí této práce byl i třetí díl stanice, který prodlužuje koleje stanice tím způsobem, že se může vložit mezi díly 2 a 4, kam samozřejmě musí pasovat. Takže na sebe musí pasovat díly 2 a 4, ale také díly 2 a 3 a také 3 a 4, a to jak mechanicky rámy na sebe, tak samozřejmě i koleje nahoře. To bylo pochopitelně trochu náročnější na výrobu. Ale už to máme hotové, takže máme skrytou koncovou stanici s oběma zhlavími.
Ještě ale chybí udělat hodně práce: oblouky s jednou výhybkou na pátém dílu a někdy později i dalších 5 odstavných kolejí s výhybkami (na dvou dalších připojených dílech pod okny). To už ale bude práce, kterou plánuji někdy v dalších létech.

Kromě toho jsem na jaře navrhnul elektroniku zabezpečovacího systému jednoduché stanice, kterou jsem na malém vzorku vyzkoušel, začátkem prázdnin proběhl návrh, fotografie předlohy a vyleptání desky plošných spojů. Až se k této práci dostanu, vrhnu se na ní. Bude potřeba převrtat otvory větších průměrů a začít osazovat a pájet součástky. Nyní přes léto je ale potřeba dělat přednostně jiné věci.

Poslední moje letní práce byla výroba botníků v předsíni. Možná vám to připadá trochu mimo obor, jenže i o takové věci je potřeba se postarat (konec konců všechen nový nábytek u nás jsem dělal já sám nebo s pomocníkem). V průběhu školního roku 2016/17 jsme zavedli povinné přezouvání. Důvodem je omezení množství prachu v naší pracovně, kde máme umístěnou většinu kolejiště. Mohu potvrdit, že intervaly potřebného čištění kolejiště se po zavedení povinného přezouvání prodloužily zhruba na dvojnásobek. Nové botníky jsou navrženy tak, aby si do nich žáci mohly trvale odložit pantofle na přezutí a pod ně odložit boty.

Tak to jsou všechny práce, které jsme přes léto dělali. Po nich následoval úklid pracovny a zahájení naší práce v kroužcích.

A.T. - 25.9.2017