Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

07-08/2018 - Prázdniny v KŽM

Jako každé prázdniny v našem KŽM, tak i letos v létě děláme práce, které za provozu kroužků ve školním roce dělat nemůžeme. V naší kronice vám nyní přinášíme přehled většiny těchto prací:

Domodelování dílů trati Světlá - Brod
Matouš Havel dokončil zazelenění a „zakřovení“ obou rovných dílů trati Světlá Ledeč, takže nyní již máme vymodelovanou celou trať Světlá - Brod. Nějaké drobné úpravy a zakřovení ještě někde nastanou, ale celá trať je již (zaštěrkovaná) a zelená.

Napájení kolejových obvodů stanice Světlá
Konečná verze napájení kolejových obvodů ve Světlé nám byla jasná již delší dobu. Místo jednoho boosteru je jich potřeba více. To se pak projeví zejména při větším počtu lokomotiv při provozu dvoukolejné trati. Na tento problém narážíme již delší dobu při zvýšeném provozu při provozních setkáních, kde se již jezdí po dvoukolejce směrem k Brodu a v depu i ve stanici Světlá je více lokomotiv. Řešení je principiálně jednoduché, je prostě potřeba více boosterů (tj. zesilovačů signálu DCC). My jsme již před delší dobou navrhli rozdělení stanice Světlá samostatně napájených 5 okruhů (kolej 2-6, kolej 1-5, kolej 7-11, a dva okruhy v depu. My zatím provozujeme celé kolejiště na dva zapůjčené boostery SPAX (2,5 Ampérové) a je to čím dál víc nedostatečné.
Proto jsem se Zdeňkem Valterem použil moje stavebnice SPAXů, osadil a zapájel součástky zatím do 4 desek SPAXů (zdrojů signálu DCC pro lokomotivy) pro stanici Světlá. Potom jsme SPAXy zkompletovali a odzkoušeli. Dále následovala jejich montáž na desku, která bude umístěna pod stanicí Světlá. To byl jen první krok. Dále musí následovat výroba ještě dalších SPAXů, pro ostatní stanice. Celkem bude potřeba vyrobit 12 až 14 SPAXů. Ani tím to však nekončí.
Dalším krokem bude nákup a zapojení transformátorů pro napájení a také úprava drátovačky kolejových obvodů ve Světlé pro napájení kolejových obvodů z celkem pěti zdrojů s přípravou pro zapojení obvodů indikace obsazení kolejí. Což nebude nijak snadná a rychlá práce.

Malý strážní domek
Konečně se mi podařilo sehnal dostatečně malou stavebnici malého strážního domku k závorám na dvoukolejné trati u mostu přes řeku. Tu jsem natřel a částečně slepil. Kluci v kroužku domek dokončí, usadí, vymodelují kolem zahrádku, plot a trochu si s tímto námětem pohrát. Ideální práce pro starší modeláře s asistencí mladšího, který se bude koukat, učit a podle svých schopností může i pomáhat.

Dokončení mostu na dvoukolejné trati
Pod lokálkou Světlá - Ledeč se vine také dvoukolejná trať do Čáslavi a na ní je nedokončený model betonového mostu přes řeku. Konečně jsem vymyslel způsob jeho elektrického připojení. Sehnal jsem konečně vhodné konektory a pomocí jich jsem udělal mechanické i elektrické připojení mostu pro obě koleje. Pomocí stojanové vrtačky jsem kolmo do nosníku mostu vyvrtal potřebné otvory (model betonového mostu je ze 12 mm tlusté desky MDF). Potom jsem uložil most na požadované místo na opěry, most zafixoval a skrz již vyvrtané díry do mostu vyvrtal pokud možno svislé díry i do opěr mostu v kolejišti. Pak jsem do těchto děr v opěrách mostu vlepil spodní část konektorů s připájenými vývody a zafixoval mostem seshora. Pak jsem na horní část konektorů připájel velkoplošné podložky, a zalepil horní polovinu konektorů do mostu, a zafixoval je pro jistotu pomocí vrutů. Nyní máme most pevně a přesně zafixován a také elektricky připojen. Na most jsem položil (a přilepil) koleje a přesně je usadil a připájel kolejnice k vrutům na kraji mostu. Nyní se již může most domodelovat. To už opět nechám starším klukům v kroužku.

Další práce
Vzhledem k velkým horkům v srpnu příliš do pracovny KŽM nechodíme, protože je tam přes 30 stupňů a nedá se tam pracovat. Takže pracuju spíše doma. Doma jsem analyzoval algoritmy pro řízení zabezpečovacího systému žst. Svěltá. Zjednodušený model algoritmu zabezpečovačky (volbu vlakové cesty pomocí tlačítek) chci odladit na několika relé s tlačítky a LED signalizací, abychom měli jasno, že to funguje. Jedná se totiž o sekvenční automat, který je ještě před programováním mít pořádně v ruce. Pak teprve budeme programovat do řídicího systému již celý systém zabezpečovačky. Nejprve ale budeme muset ještě vyřešit driver pro vzdálené I/O karty.

Tak to jsou všechny práce, které jsme přes léto dělali. Po nich následoval v září úklid pracovny a zahájení naší práce v kroužcích.

A.T. - 8.9.2018