Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

01/2018 - Co jsme dělali v lednu

Přes vánoce jsem měl trochu volného času pro sebe, takže jsem se věnoval trochu i úpravám ve své domácí dílně. Konečně jsem zprovoznil svoji novou frézku, která na to již nějakou dobu čekala. Po jejím zprovoznění jsem začátkem ledna zkoušel vyfrézovat přípravek na vrtání děr do říms zdiva na zapuštění stojin zábradlí. Římsy děláme ze dřevěných modelářských latí o průřezu 8x3 nebo spíše 8x4 mm. Zdálo by se, že k vyvrtání postačí do latí pomocí důlčíku udělat důlky a vrtat. Ale to vám připadá jen do té doby, než to opravdu zkusíte. Díky struktuře dřeva, ze kterého se latě vyrábějí, kde léta mají výrazně různou hustotu a tedy i tvrdost, je výsledkem to, že díry nejsou v ose a každá uhne jinam. Proto jsem se rozhodnul již před časem udělat si přípravek k vrtání, na což konečně došlo.

Zábradlí vyrábím tedy z mosazných úhelníků a potom je pájím dohromady. Samozřejmě by bylo možné dělat zábradlí také z plastových úhelníků a lepit je dohromady, ale pevnost by podle mne nebyla dostatečná. Nesmíme totiž zapomínat, že v dětském kroužku největší poškození hrozí při čištění kolejí, tedy vlastně všude. A právě proto preferuji pracnější výrobu důkladně propájeného zábradlí z mosazi. Protože jsem až dosud dělal zábradlí sám, uvažuji několika dostatečně zkušených a dostatečně trpělivých starších modelářích, které tuto technologii budou schopni reálně zvládnout.

Druhou moji aktivitou je zabezpečovací zařízení malé stanice na jednokolejné trati a která současně není stanicí odbočnou. Klopné obvody jsem pojednal jako reléové, logiku návěstidel pomocí tranzistorů, vazby pomocí tranzistorů a relé. To byl záměr pro srozumitelnost obvodů pro kluky v kroužku. Vše je osazeno na jedné desce plošných spojů včetně zdrojové části a konektorů. Jednotlivé logické vazby a blokády mezi klopnými obvody jsou pomocí drátů osazovaných individuálně po osazení desky součástkami. To umožňuje zařízení přizpůsobit požadavkům konkrétní stanice. Zařízení je proto opravitelné a přizpůsobitelné požadavkům a udržovatelné po dlouhá léta. Pokud si nevymyslíme ještě nějaké další složitější logické funkce, použijeme tuto zabezpečovačku pro žst. Ledeč. Tuto práci připravuji od léta 2016, nyní ji dělám sám, ale počítám s pozdější spoluprací s Matějem Šedivým, viz obrázky na konci článku.

Tak to je pro leden všechno.

A.T. - 16.2.2018