Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

září 2017 - Do nového školního roku 2017/2018

Dobrý den,
vítáme všechny zájemce o modelovou železnici i jejich rodiče. Naše kroužky jsou určeny především žákům základních škol (od 9 až 10 let), ale i starším studentům a lidem, v podstatě bez omezení věku. V kroužcích pokročilých modelářů máme běžně středoškoláky. Ve školním roce 2017/2018 otevřeme jako loni opět čtyři kroužky, z toho dva kroužky pro začátečníky a dva pro pokročilé. Klepněte na nadpis článku a čtěte dále...

Program obou kroužků pro začátečníky (středa a čtvrtek od 14:30) bude letos po loňském školním roce, kdy jsme se zaměřili v teorii zejména na dopravní předpisy skutečných drah, více preferovat práce modelářské. Takže začátečníci z loňska mohou plynule pokračovat. Noví začátečníci, kteří se přihlásí letos poprvé, se mohou celkem snadno do tohoto programu zapojit. K teorii se budeme vracet, takže o nic nepřijdou. Samozřejmě, že všechny kroužky budou také zaměřeny na modelový provoz kolejiště, viz připojené fotografie.

Program kroužků pro pokročilé (středa a čtvrtek od 17:00) je už za léta ustálen. Starší žáci, kteří to zvládnou, mohou již samostatně pracovat na kolejišti. Dělají obvykle nějaké samostatné modelářské práce (výroba a barvení skal, stavba opěrného a zárubního zdiva, stavba nákladních ramp, zatravnění, zaštěrkování kolejí, stavba budov, atd.). Ostatní provádějí cvičné práce a usilovně trénují na to, až budou i oni schopni samostatné práce.

Výstavba kolejiště v podobě jak jej vidíte dnes, probíhá již od roku 2009, kdy jme s ní začali. Stavíme kolejiště podle skutečného námětu lokálky kolem Světlé nad Sázavou. Modelujeme úsek této místní trati za Světlé do Ledče. Stanice Ledeč je postavená rozměrově přesně podle skutečnosti (s výjimkou délky výhybek), odbočná stanice Světlá je postavená téměř podle skutečnosti, její odbočné zhlaví (na Leštinu a Ledeč) odpovídá, zatímco Brodské zhlaví je upravené. Obě stanice se nyní postupně modelují (proběhlo zaštěrkování kolejí a zatravnění, nyní probíhá stavba budov a nákladového prostoru, silnic, atd.). Hlavní dvoukolejnou trať modelujeme jen jako zásobárnu vlaků pro provoz. To má dopad především na její koncové stanice (Brod a Vlkaneč), které budou vymodelovány jako tzv. skryté stanice, tj. jen funkční kolejiště, ale nikoliv modelování detailů). Stanice Ledeč a Světlá jsou již několik let v provozu, koncem roku 2018 bychom měli zprovoznit stanici Brod. Mezi stanicemi probíhá při provozu komunikace po telefonu. Postupně budujeme i elektrické zabezpečovací systémy jednotlivých stanic.

Přihlášky do kroužků viz tento web, nahoře záložka "Kontakty, přihlášky" nebo také www.hobbycentrum4.cz

Za tímto článkem najdete fotografie z modelového provozu na našem kolejišti v červnu 2017.

Těšíme se na vás.