Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

03-05/2018 - Jaro v našem KŽM

V březnu, dubnu a květnu pokračujeme v rozdělaných pracích. Všichni kluci v začátečnických kroužcích dělají malé dioráma pro nácvik dovedností při stavbě krajiny. Po zkušenostech z předchozích let, jsem jim pomohl vyřezat jednotlivé díly základu krajiny z pěnového polystyrenu, kterou si sami vybrali podle předchozích vzorů a nakreslili do sešitu. V březnu si již jednotlivé díly krajiny z pěnového polystyrenu slepili k sobě a začínají stavět krajinu. V dubnu a květnu si postupně nabarvili skálu nebo zdivo, nalepili trávu a kolej, a nakonec zaštěrkovali. Celkem si procvičili zejména následující práce: technické kreslení, částečně i řezání pěnového polystyrenu na elektrické řezačce, dále pak samostatné odlévání sádry na skály a zárubní zdivo, barvení sádry, řezání korku (jako podkladu pod koleje), pokládku koleje, zatravnění pomocí travní foliáže a samozřejmě také zaštěrkování koleje. Při lepení všech vyjmenovaných dílů si natrénují práci s disperzním lepidlem. Tato cvičná práce má za cíl natrénovat běžné postupy při stavbě krajiny. Plánovali jsme, že tuto práci žáci dokončí nejpozději do konce školního roku, ale na konci května už mají všichni hotovo. V budoucnu budou dělat ještě náročnější cvičné práce, např. dioramata s propustkem nebo s mostem, či tunelem. Přestože zde činnost v jednotlivých kroužcích příliš nekomentuji, tak je třeba si uvědomit, že mě příprava materiálu a další přípravné práce a zejména asistence při stavbě cvičných prací zaberou dost času. Proto jsem toto téma tentokrát trochu více rozvedl.

Kromě toho jsem také pracoval na přípravě základu pro tvorbu krajiny na dvou rovných traťových dílech trati Brod - Světlá. Jednalo se o olepení boků traťových dílů pásy sololitu, jejich vyřezaní na horní straně do tvaru budoucí krajiny. A samozřejmě ještě před tím, vlepení spodní výztuhy a vyřezání boků pro budoucí propustek. Raději takovéto práce dělám sám, zatímco čisté modelování nechávám na našich starších klucích, aby to rychleji ubývalo. Ale nemusí tomu tak být vždy. V březnu jsem dokončil základy krajiny z pěnového polystyrénu a začal lepit skály a zárubní zdivo. V dubnu a květnu práci převzal Matouš Havel a začal dělat propustek a později dělal posypy pod trávu a také již udělal zaštěrkování. Matouš letos maturuje, takže jeho docházka není úplně stoprocentní. Přesto i toto dílo pomalu přibývá.

Bohouš Daníček pokračuje ve výstavbě silnic v okolí žst. Ledeč. Přilepil na kolejiště polystyren jako základ silnice, dlátem vysekal částečně jedno žebro z konstrukce kolejiště, které překáželo a nyní formuje příkopy a okolí železničního přejezdu, a to včetně dvou trubních propustků. Také ještě pokračuje v odlévání bloků dlážděné silnice ze sádry do silikonových forem. Dále dělá na dokončení podkladu silnic před konečnou povrchovou úpravou.

Honza Kaštánek dělá postupně různé náklady pro modelové vozy. Zatím udělal nálady uhlí pro vozy Es, Vtr a Eas. Dále dělá na nákladech štěrku pro vozy Sas (Fads).

Na článku se zatím pracuje...

A.T. - 14.5.2018