Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Nový rok 2008 - Pomalu se rozjíždíme...

V předchozím textu jsem popsal okolnosti vzniku KŽM pod mým vedením. Ale abych byl spravedlivý, nebyly jen problémy, jak by to z některých částí předchozího textu mohlo někomu připadat. Ještě na podzim 2007 Hobby centrum uvolnilo nějaké peníze a na rok 2008 jsme dostali poměrně štědrou dotaci z městských peněz, takže jsme mohli ledacos užitečného pořídit.

Pro KŽM jsme zakoupili digitální ústřednu a lokomotivní dekodéry, materiál na stavbu kolejiště (dříví, lepidla, vruty a další spojovací materiál), modelové kolejivo včetně nějakých výhybek, trochu málo vozidel (2 motoráky a přívěsné vozy, 6 rychlíkových vozů a 5 levných (ale celkem kvalitních lokomotiv BR295 od firmy Roco). Není těch vozidel sice nijak mnoho, ale při současných cenách jsme se museli držet dost zpátky. Je to ale dobrý základ pro náš vozidlový park pro modelování českých (resp. československých) drah. Zatím ale nemáme téměř žádné nákladní vozy. Všechna vozidla jsou v provedení ČSD. Jedinou výjimkou jsou lokomotivy (německé BR295), které bychom chtěli později přestavět na naše T478.1 (zamračené), pokud nám to okolnosti dovolí.

Dále jsme pořídili materiál na minule uvedenou stavbu nábytku a nějaké to základní nářadí. To bylo výborné, protože nám to umožnilo celkem hladký start po materiální stránce. Jak se ukázalo později, finanční podpora v následujícím roce nebyla už zdaleka taková jako v roce 2008. Nyní ale máme z čeho a na čem pracovat. Jak už jsem uvedl, na podzim 2007 proběhly úpravy úložných prostor v komoře, ražba Komořanského tunelu (tunel skrz stěny komory), stavba nábytku a projektová příprava stavby klubového kolejiště.

A počet dospělých, kteří se nám snaží pomáhat, pomalu roste. V první řadě je to technická podpora ze strany klubu Zababov, který nad námi drží jakýsi patronát. Tento klub je celorepublikovým klubem modulové železnice s bohatými zkušenostmi se stavbou a provozem modulovky. Já jsem vedl v osmdesátých letech KŽM na Spořilově a tak jsem své zkušenosti z tehdejší doby (tj. tehdejších postupů, technologií a způsobů řízení provozu) obohatil o nové zkušenosti s digitálním provozem lokomotiv a se stavbou a provozem modulovky. A to jsou pro výstavbu klubového kolejiště dvě docela důležité věci. Mít technické zázemí v etablovaném modelářském klubu je vždycky dobré. To s sebou přináší i občasné návštěvy Zababováků u nás a jejich pomoc tu radou, tu přiložením ruky k dílu. V neposlední řadě je výhodou, že se můžeme zúčastňovat i akcí klubu Zababov. A to je pro naše kluky (členy KŽM) vždy velmi atraktivní.

Spolupráce s klubem Zababov je skvělá, ale samozřejmě nám nemůže vyřešit všechnu tu dříve vyjmenovanou práci, které je na jednoho vedoucího až nad hlavu. Takže jsem sháněl další lidi pro práci v našem kroužku. Jednak je to můj syn, Aleš Trdý, který má jako vyučený řezbář samozřejmě i schopnosti truhlářské. To nám pomáhá hlavně u stavby nábytku, ale později doufám pomůže i při stavbě jednotlivých základních dílů (rámů) kolejiště. Druhým přírůstkem do našeho týmu je Víťa Kozohorský, který letos končí studia architektury a tak má jako inženýr architekt k modelování (zejm. budov a krajiny) celkem blízko a já bych ho rád zlákal jako dalšího vedoucího pro náš KŽM.

Celkem by se dalo říci, že v prvních měsících roku 2008 jsme KŽM rozjeli zejména co se týče jeho zázemí a částečně i vybavení, ale stavba klubového kolejiště dosud ještě nezačala, protože jak už jsem napsal dříve, prostorová dispozice přidělených místností je pro umístění kolejiště velmi problematická.

Dodatečný zápis po založení našich webových stránek KŽM
A.T. 10/2009