Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

05/2013 - Velké přípravy na velký modelový provoz

Tento článek popisuje probíhající přípravy kolejiště na velké plánované akce. Šlo zejména o dokončení základů krajiny a její zazelenění a také o zaštěrkování kolejí...
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Jak je podrobně uvedeno v předchozích zápisech kroniky, věnovali jsme začátek tohoto roku stavbě krajiny na traťových dílech kolejiště mezi stanicemi Světlá a Ledeč (díly Tr2-01 až Tr2-04). Jedná se o zhruba šest metrů dlouhý úsek, podrobně popsaný v dubnovém zápisu naší kroniky. Do začátku května jsme stihli udělat základy krajiny z polystyrenu, detailně vymodelovat všechny skalní útvary (což se ukázalo jako ještě pracnější, než jsme plánovali), nabarvit skály do požadovaného odstínu, a doladit přesný tvar základu krajiny, který jsme pak nabarvili před zazeleněním. Jednak se tím dosáhne zpevnění povrchu polystyrenu před lepením trávy, jednak se tím zabrání prosvítání bílého polystyrenu skrz položenou zeleň. Krajinu jsme pak zatravnili pomocí foliáží včetně všech detailů různých trav a bylin, částečně i nízkých křovin. Větší křoviny a stromy se budou dělat později.

Během května jsme také dodělávali zatravnění většiny modelovaných ploch. Všechny díly trati postupně zase ukládáme na jejich místo v sestavě klubového kolejiště. Jako první jsme uložili na místo velký obloukový díl u žst. Ledeč (díl Tr2-04), který je z velké části již hotový. Je zatravněný, trať je zaštěrkovaná. Chybí vyřešit vhodné provedení silnice a přejezdu u Ledče, dokončit cestičky na úbočích svahu, plánovanou kapličku nahoře a stromy a znovu se vrátit k dodělání detailů zatravnění u těchto míst. Tyto práce si necháme na příští školní rok. Tento díl je nyní opět v provozu.

I na dalších dílech naší trati nám chybí udělat již jen některé dokončovací práce na krajině. Většina z nich se dá dělat, aniž by se kolejiště muselo opět bourat, jen některé práce na některých dílech to budou vyžadovat. Tyto práce už necháme na léto či na další školní rok. Naopak většinu drobných prací na dokončování krajiny můžeme dělat průběžně se žáky v kroužcích (např. zaštěrkování, apod.) kdykoliv podle časových možností.

Během května jsme se opět ve větší míře věnovali s žáky v kroužcích modelovému provozu, viz dále. Spolu s tím jsme ještě dodělávali některé detaily krajiny, zejména modelové zdivo.

Plánované akce - Modelový provoz - prezentace
- V sobotu 18.5.2013 proběhnul den otevřených dveří s modelovým provozem, což bylo divácky docela atraktivní.
- V sobotu 1.6.2013 se účastníme Modelářského dnu na Sobínce, kde vystavujeme naše traťové moduly. Výše popsané krajinářské práce tam samozřejmě chceme co nejlépe prezentovat.
- V polovině června (13. až 16.6.2013) budeme s naší stanicí Ledeč na setkání dospělých v Milevsku. Od začátku května jsme se s žáky opět po delší době mohli věnovat modelovému provozu na našem kolejišti.

A.T. - 31.05.2013