Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

10/2012 - S chutí do další práce

Školní rok jsme úspěšně zahájili, kroužky jsou téměř naplněny (i když dosud v úterý a ve středu ještě zbývá několik volných míst). Mohli jsme tedy odstartovat práci ve všech třech kroužcích (úterý, středa, čtvrtek).
V kroužcích jsme začali jezdit cvičně podle grafikonu, zprvoznili jsme další dopravní kolej ve Světlé, pracuji na učebních textech, připravovali jsme i další práce. O tom všem se dočtete v tomto článku...
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Z minulého školního roku máme dvě provozuschopné stanice, a tak jsme se s žáky vrhli na modelový provoz. A dokonce hned podle grafikonu. Ověřujeme možnosti kolejiště i obsluhy. Je to takový průzkum bojem. První poznatky z takto koncipovaného modelového provozu potvrzují naše předchozí zkušenosti, a totiž že staničních kolejí není nikdy dost. Zejména ne ve vlakotvorné stanici, jejíž funkci musíte někde na kolejišti řešit (pokud se tedy nejezdí stupidně stále dokola jako na cirkulárce). Protože ale stavíme modely skutečných železničních stanic podle skutečnosti, nemůžeme jen tak měnit jejich kolejové plány a přidávat další staniční koleje. Za to však můžeme zprovoznit několik dalších (již dříve položených) kolejí v naší největší stanici Světlá. A to jsme také udělali.

Zprovoznil jsem proto další dopravní kolej ve Světlé a dva angličany (tj. křižovatkové výhybky) od firmy Roco, které jsem (s ohledem na jejich dříve diskutované problematické vlastnosti) vložil do kolejiště zatím bez lepení. V nejbližší době bych chtěl ještě oživit dalšího angličana a přes něj lépe zpřístupnit manipulační kolej u staniční budovy a také položit a zprovoznit skládkovou kolej za budoucím lokomotivním depem.

Dále pracuji na učebních textech pro výuku a cvičení návěstních předpisů. Krom toho připravuji také náčrty a výkresy pro hrubou stavbu krajiny na traťových modulech Tr2-01 až Tr2-04 a pro instalaci vjezdových návěstidel pro Ledeč a Světlou. To souvisí s koncepcí krajiny na těchto modulech, umístění opěrných a zárubních zdí, tunelového portálu a řady dalších detailů.

Intenzivně probíhá také tvorba algoritmů řízení pro zabezpečovací zařízení do žst. Světlá. Celkem je již jasný seznam vstupních a výstupních signálů řídicího systému i hrubá koncepce organizace stavových pamětí systému. Od vhodné či nevhodné organizace pamětí stavu se totiž dále odvíjí, jak moc bude zbytek algoritmů složitý a nepřehledný nebo naopak. U takto velké stanice bude řídicí software rozsáhlý vždycky, ale můžeme výrazně ovlivnit, jak bude přitom srozumitelný a přehledný. Ještě nám zbývá dodělat vlastní sekvenční logika volby cest, kde ale už víme, které výstupní stavy má volba generovat a jak se má volba blokovat - ty blokády volby jsou přitom srdcem zabezpečení stanice!! Takže do konce roku 2012 bychom mohli být s algoritmy hotovi. Píšu jen o přípravě koncepce řízení, tj. detailního rozkreslení vzorových (resp. klíčových) částí programu do diagramu funkčních bloků (např. ovládání a zpětná hlášení od výhybek, ovládání odjezdových a vjezdových návěstidela, blokády volby cest, apod.). Samozřejmě to pak ve finále také bude někdo muset celé naprogramovat do řídicího systému, což bude sice hodně práce, ale většinou snad už jen rutinní práce. A pak přijde odladění a oživení. Což bude jistě zajímavé. To je totiž ten proces, kdy vdechnete mrtvému stroji život a zbavíte jej dětských nemocí.
Ještě se bude také muset znovu odladit prográmek pro obsluhu multiplexních I/O karet běžící na pozadí řídicího algoritmu, který jsem poprvé testoval už před několika roky. Ale to zřejmě až po instalaci ŘS do konečné podoby rozvaděče a instalaci vzdálených I/O karet do kolejiště. Samozřejmě počítám s tím, že budeme schopni zájemcům o automatizační techniku a programování tuto oblast názorně přiblížit i odborně školit.

Tak to je za říjen snad zhruba vše.

A.T. - 04.11.2012