Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

04/2013 - Stavba krajiny ve velkém

V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme intenzivně pracovali na modelu krajiny na traťových dílech mezi stanicemi Světlá a Ledeč. Nyní v dubnu tyto práce kompletujeme. Cílem je, aby byl tento traťový úsek už zhruba domodelován a aby poskytoval pěkné prostředí k modelovému provozu, který plánujeme na květen a červen.
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Jde celkem o cca 6 metrů lokálky mezi uvedenými stanicemi, ale také o souběžnou hlavní dvoukolejnou trať stejné délky vycházející ze Světlé stejným směrem, která pak po přejetí mostu mizí v tunelu pod lokálkou, zatímco lokálka se naopak šplhá náročným terénem vzhůru k Ledči. Terén celé této části tvoří skalnatý svah prorvaný údolím potoka. Horní trať ze stanice Světlá stoupá a vine se po skalnatém úbočí, zatímco dolní trať, která mírně klesá, je částečně sevřena v zářezu s vysokými opěrnými zdmi. Výškový rozdíl obou tratí vycházejících ze stanice Světlá se postupně zvětšuje a u stanice Ledeč dosahuje 200 mm. Obě trati překonávají výše zmíněné údolí potoka pomocí mostů...

Začátkem dubna jsme už víceméně dokončili stavbu skal ze sádry a začali jsme s jejich barvením. Nyní jsme se soustředili na dokončení traťového dílu Tr2-04 (oblouk lokálky u žst. Ledeč), který máme vyndaný z jeho místa v kolejišti, abychom se k němu vůbec dostali ze všech stran. Je to dosti rozměrný díl a jeho krajina má povrch zhruba 1 m2 plochy, takže je i dosti pracný a obtížně se s ním manipuluje. Proto také dost překáží v pracovně KŽM a dokud jej nedokončíme, nemůže se začít s ježděním. Ostatní díly této trati jsou úzké a tedy mnohem lépe přístupné a dá se na nich dělat většinou i bez demontáže z layoutu kolejiště.
Na oblouku u Ledče jsme udělali dlouhý skalní zářez (něco přes jeden metr), dodělali drobné skály i nahoře v krajině a začátkem dubna jsme všechny skalní útvary nabarvili. Další dubnový víkend jsme provedli krycí nátěry krajiny kolem skal, aby bílý pěnový polystyrén, ze kterého je krajina utvořena, neprosvítal skrz trávu. Po nátěrech podkladu krajiny jsme začali zazeleňovat. Používáme travní foliáže, nejvíce od firmy Model Scene, které jsou vzhledově výborné a s nimiž se i velmi dobře dobře pracuje kvůli jejich poddajnosti. Při této práci výrazně pomáhají naši starší žáci z KŽM, a to jak o schůzkách kroužků, tak někdy i o víkendech.

Dále jsme dobarvili i všechny další skály na ostatních modulech trati Stvětlá - Ledeč a natírali podklad před pokládkou travních foliáží. Při pokládce travních foliáží samozřejmě ještě kontrolujeme celkový vzheld krajiny a tu a tam ještě upravujeme skály, aby vzhledově lépe ladily s travními porosty a s modelovaným rázem krajiny, případně ještě nějaké skály doplňujeme.

Během dubna jsme zazelenili velkou část uvedených traťových modulů, a budeme v něm pokračovat i dále. Dále nás čekají i další detaily, jako zdivo, mosty, zaštěrkování apod.

Během května musíme připravit kolejiště na opětovný modelový provoz, první větší modelový provoz bude 18.05.2013 při dni otevřených dveří, pak budou následovat další akce, viz dále.

Plánované akce - Modelový provoz
V sobotu 18. května se chystáme na den otevřených dveří, 1.6. bychom se měli účastnit akcí spojených s Dnem dětí na Sobínce, v polovině června budeme s naší stanicí Ledeč na setkání dospělých v Milevsku.

Od poloviny května se po usilovné výstavbě krajiny opět zaměříme na modelový provoz na našem kolejišti.

A.T. - 05.05.2013