Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

09/2012 - Zahájení školního roku

Tento článek, pojednává o provozním setkání klubu Zababov konaném hned začátkem září, o organizaci dnu otevřených dveří, o provozních zkušenostech z cvičného provozu podle grafinkonu a v neposlední řadě i o činnostech při zahájení nového školního roku.
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Jako každé září proběhlo i letos zahájení školního roku. To obnáší řadu činností, počínaje generálním úklidem po všech "špinavých" pracích, které se dělaly přes léto, přes přípravu a uskutečnění dne otevřených dveří KŽM, přípravu programu práce na další školní rok, přípravu náborových letáků a dalších písemností až po vlastní zahájení pravidelných schůzek KŽM s dětmi.

Den otevřených dveří v našem KŽM proběhnul v pondělí 10.09.2012. Účast sice nebyla nijak závratná, přesto ale splnila tato akce svůj účel, někteří návštěvníci se šli hned přihlásit do KŽM. Pravidelné schůzky všech tří kroužků (úterý, středa, čtvrtek) jsme zahájili posupně ve dnech 18. - 20.09.2012.

Začátkem září (6. až 9.9.2012) se v Milevsku konalo mezinárodní provozní setkání klubů modulové železnice FREMO a Zababov, kam jsme rozhodně chtěli s našimi moduly i našimi žáky vyjet.

Na rozdíl od minulých let bylo setkání bohužel v termínu pro nás dosti nevhodném - právě na začátku školního roku ještě před zahájením pravidelné činnosti kroužků. I přesto se nám podařilo se této skvělé akce zúčastnit. Na setkání jsme vezli 5 dílů naší modelové stanice Ledeč a setkání se zúčastnilo 5 našich starších žáků z minulého školního roku. Podrobněji viz Akce - uskutečněné.

Při pravidelných schůzkách v kroužcích jsme se letos začali více zaměřovat i na realistický modelový provoz podle grafikonu (jízdního řádu). I když by se na první pohled zdálo, že vytvořit grafikon provozu mezi pouhými dvěma stanicemi (které jsme zatím dokázali zprovoznit) je věcí téměř triviální, tak pokud má být provoz plně funkční, smysluplný a přitom zajímavý, je tvorba grafikonu naopak dosti náročnou disciplínou. Při praktickém modelovém provozu se ukazuje, že je zcela nezbytná nejen perfektní příprava samotného grafikonu a jeho doladění, ale i perfektní příprava výpravčích a strojvedoucích, aby dobře zvládali nejen jízdu vlaku, ale i posun ve stanicích, stejně tak jejich kázeň, a v neposlední řadě i vhodné uspořádání kolejiště stanic.

Z těchto zkušeností pak vycházejí mimo jiné i nové priority při stavbě kolejiště. Chtělo by to zprovoznit další staniční koleje ve Světlé, např. skladištní kolej směrem k depu a alespoň jednu další objízdnou kolej ve stanici. Kdyby nás ve stavbě nebrzdily již dříve zmiňované problémy s křižovatkovými výhybkami, už bychom to dávno udělali (koleje máme položené, jde jen o zprovoznění složitých částí zhlaví). Pochopitelně budeme muset daleko precizněji zvládnout i samotnou tvorbu grafikonů, abychom optimálně využili dopravní potenciál kolejiště i jeho obsluhy. To samozřejmě nejsou úlohy jediné. I modelářská a vzhledová stránka věci hraje nemalou roli a i na ni se letos chceme více zaměřit. Práce bude tedy letos opět více než dost.

A.T. 06.10.2012