Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

01/2013 - S chutí do práce i v novém roce

Během prosince se nám podařilo zvládnout pěkný kus práce. Bylo to možné zejména díky volnu mezi svátky, které jsme věnovali stavbě kolejiště. Mimo jiné se nám podařilo udělat podklad krajiny a vymodelovat většinu potřebných skal na modulu s mosty (modul Tr2-03), viz prosincový zápis naší kroniky.
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Naše novoroční vize
V lednu a dalších měsících bychom chtěli pokračovat v modelování krajiny na všech čtyřech traťových modulech mezi stanicemi Světlá a Ledeč (tj. moduly Tr2-01 až Tr2-04). Rádi bychom dokončili stavbu skal, zdiva, zazelenění (alespoň nahrubo) a zaštěrkování kolejí, to vše alespoň do té míry dokončení, aby se budovaná krajina mohla stát vzorem a standardem pro naši další práci. Chceme dosáhnout toho, že naši svěřenci v KŽM nejen uvidí na vlastní oči postup výstavby krajiny na kolejišti, ale že se jej i sami dle svých schopností zúčastní. Držte nám palce, prosím.

Na program výstavby klubového kolejiště pochopitelně navazuje i program práce dětí v kroužcích, kde se kluci nyní budou (až do konce školního roku) věnovat především cvičným pracím zaměřeným na stavbu krajiny.

Během ledna jsme pro naše žáky připravili materiál (polystyrenové základní desky) pro stavbu malého i velkého dioramatu. Malé diorama (půdorys 140 x 165 mm) je opravdu maličké a bude sloužit jako cvičná práce pro ověření jednotlivých krajinářských pracovních postupů. Větší diorama (půdorys 570 x 165 mm) bude už jako samostatná modelářská práce. Rozměry dioramat mimo jiné umožňují vystavení nejlepších prací do naší propagační vitriny.

Co se během ledna dále podařilo:
Na klubovém kolejišti mezitím pokračujeme ve tvorbě terénu krajiny a skal na traťových modulech Tr2-03 a Tr2-02, kde jsme přidělali další pokračování skal. To obnáší následující činnosti: vyměřujeme a upravujeme základ krajiny pro lepení skal, odléváme skály ze sádry do různých forem nebo formujeme skutečné kameny, vybíráme vhodné kusy takto odlitých skal, umisťujeme je do terénu, dle potřeby upravujeme jejich tvar a velikost, lepíme upravené kusy skal do terénu a dodatečně ještě upravujeme sádrou spáry a tvary dle potřeby daného místa krajiny. Zatím skály nebarvíme. Barvení provedeme později na všech vymodelovaných skalách podél této trati, abychom dokázali doladit barevné odstíny pokud možno při jedné práci.
Naši žáci výsledky tohoto pracovního postupu vidí, a během schůzek si ho hned také trénují na svých cvičných pracích. Podle svých schopností se někteří z žáků mohou zapojit i do stavby klubového kolejiště.

Začali jsme i se stavbou základu krajiny z pěnového polystyrenu na modulu Tr2-04 (velký oblouk lokálky u stanice Ledeč).
U tohoto modulu budeme muset svrtat a sčepovat i jeho horní část se modulem Tr2-03 (modul s mosty), aby bylo možno provést trvale přesné napojení a sčepování pro horní trať. Dvoupatrový modul Tr2-04 (sesazený ze dvou dílů) není totiž natolik tuhý a kompaktní, aby nás uspokojilo jeho přesné sčepování na sousední modul jen v jeho dolní části. To se naplno ukázalo až při stavbě a provozu horní trati. Teď, než vymodelujeme terén, je poslední příležitost, kdy to můžeme napravit bez bourání krajiny. Toto sčepování provedeme hned začátkem února.

.

Tak to je za leden snad už vše.

A.T. 05.02.2013