Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11/2012 - Co nového v listopadu

V tomto článku popíšeme přípravu algoritmů řízení stanice Světlá, také psaní učebních textů, dodělání zadních boků traťových dílů Tr02-01 až Tr02-03, pověšení telefonní ústředny na zeď včetně patchpanelů, a další práce...
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

V listopadu pokračují práce na přípravě konceptu algoritmů řízení žst. Světlá. Ten byl sice zhruba jasný už v říjnu, viz můj zápis v říjnové kronice, ale nyní je ještě potřeba se podívat na řadu věcí. Zejména ještě prověřit některé dosud ne zcela jasné detaily. Stále zatím pracujeme na tvorbě KONCEPTU algoritmů na papíře a vyjasňujeme si některé vazby mezi jednotlivými částmi algoritmu, dokud se vše dostatečně nepřipraví. Programovat v současné době by znamenalo riziko, že se příliš věcí bude předělávat (nehledě na riziko zavlečení dalších chyb). Prostě kdo kdy dělal do řídicích systémů, tak ví, o co jde, a kdo ne, v apatyce nekoupí. Proto to řeknu v naší hantýrce: úspěšně proběhla dekompozice systému na logicky i funkčně „autonomní“ části, detailní návrh organizace stavových pamětí, vzorové návrhy jednotlivých typových částí algoritmů a dosud probíhá postupná kontrola, jak spolu ty části algoritmů fungují. Čili nyní probíhá postupná zpětná kompozice systému, z jeho typových částí. Vše dělám metodou funkčních bloků (And, Or, RS, časové členy, apod.). Uvažuji ještě o tvorbě vlastních typových bloků (např. pro vyhodnocení chybových stavů pohonů výhybek atd.), abychom to vše nemuseli opakovaně lepit z „andů“ a „orů“ (to je ošklivý čeština, isn‘t it?). Zatím to na papíře všechno funguje, resp. zjevné chyby opravuji hned za pochodu, a přitom zatím nikde nehrozí předělávat kde co dalšího... Kéž by to tak vydrželo až do finále.

Další práce probíhá na psaní učebních textů. V poslední době se snažím dokončit kapitolu o návěstních předpisech, návěstech a návěstidlech na skutečné železnici s trochou historie. Dobrým zdrojem je učebnice návěstních předpisů, co vydalo nakladatelství Jerid, a samozřejmě předpis D1, jen je potřeba to celé zkrátit do rozumné délky. Což je úkol skoro neřešitelný. Ale snažím se. Výborná byla kdysi kniha „Železniční modelářství – I“ (první vydání 1959, druhé vydání 1966)… Dnes už sice není ve všem aktuální, ale i přesto je stále velmi cenná. Bohužel u nás od roku 1966 takto souhrnná a precizně zpracovaná kniha o železničním modelářství nevyšla.

Dále se mi v listopadu podařilo udělat i nezanedbatelný kousek fyzické práce na kolejišti: a totiž dodělat ze sololitu zadní boky traťových dílů Tr02-01 až Tr02-03, kde je nyní už konečně patrný obrys budoucí krajiny. Bude následovat stavba základů krajiny z pěnového polystyrenu, stavba tunelů, opěrných a zárubních zdí, potom dokončení skal, zaštěrkování kolejí, dále podkladové nátěry před zazeleněním, zazelenění krajiny, instalace vjezdových návěstidel a dokončení dalších detailů…

Z těch špinavých prací se podařilo udělat ještě jednu a totiž navrtat díry do zdi a pověsit na stěnu telefonní ústřednu spolu s patch-panelem, kde jsou zakončeny kabely všech našich kabelových rozvodů.

Podle normy NEM 105 jsem už také připravil podklad portálu pro tunel dvoukolejné trati na modulu Tr02-03. Klenáky (rozuměj kameny klenby) na portálu vytvořím vyřezáním z tuhého papíru, ostatní zdivo vymodelujeme úpravou továrně vyráběného zdiva a jeho dobarvením. Papírový lem na hraně trunelové trouby má tu výhodu, že je mechanicky odolný. Rozhodně lépe než sádra, která se při každém ťuknutí uštipuje a drobí do kolejiště a lokomotiv, což všichni modeláři nesou s nemalou dávkou nelibosti.

Ve výše zmíněné traťové části kolejiště máme dosud jeden hřích na spojení traťových modulů Tr02-03 a Tr02-04, kde jsou trati současně ve dvou výškách. Ukazuje se, že dolní čepy udrží spolehlivě a dostatečně přesně jen to spodní patro kolejí, ale ten vršek se bude muset udělat separátně a nezávisle na spodku na své vlastní přesné kovové čepy. I když obě patra na sobě leží a jsou také spojena (svislými) čepy, tak zde zřejmě není dostatečná tuhost té svislé konstrukce, na kterou je položeno horní patro kolejí. Přeci jen jsou tam i onde určité vůle, které pak všechny ve svém součtu dokáží způsobit v horním patře určitou nevstřícnost kolejí, která pak v provozu vadí. Provizorně jsme si s tím poradili, ale je potřeba to udělat pořádně a definitivně ještě před dokončením krajiny. Na kolejích prostě nesmí zůstat místa, která jsou z hlediska sjízdnosti nespolehlivá!!

A to je za listopad vše.

A.T. – 02.12.2012