Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

06/2013 - Do finále školního roku

Jak už víte z předchozích záznamů kroniky, duben a květen tohoto roku jsme věnovali především práci na krajině. Kromě chuti modelovat nás k tomu tlačil i konkrétní termín: a to naše účast na Modelářském dnu na modelářském letišti Sobínka v sobotu dne 1.6.2013, kde jsme vystavovali část našeho kolejiště (traťové díly Tr2-02 a Tr2-03). K tomu jsme dodělávali krajinu, abychom se co nejlépe prezentovali. To se nám, myslím, podařilo, i když nám počasí silně nepřálo a více či méně pršelo celý den. I přes to jsme mohli přivítat v našem stanu s vystavenou částí kolejiště řadu návštěvníků, kteří měli o naši výstavku evidentně zájem.

V polovině června jsme pak absolvovali další větší akci a to včetně velkého modelového provozu. Bylo to velké provozní setkání klubu Zababov v Milevsku od 13.6 do neděle 16.6.2013, kam jsme (několik měsíců úředem)přihlásili naši stanici Ledeč. K tomu bylo také nutné udělat dost práce. S ohledem na náš nabitý pracovní program nebylo už možné zvládnout nějaký výrazný pokrok v domodelování vlastní stanice Ledeč, zlepšili jsme alespoň mechanické připojení stanice na normalizované rozhraní modulů.

Dodělali jsme tolik potřebný druhý přechodový díl (žolík) na normalizované rozhraní na straně zručského zhlaví stanice Ledeč, který umožní připojení trati na setkáních modulové železnice z obou stran stanice. Prvního žolíka (na opačném zhlaví stanice) máme již asi dva roky. Nyní jsme tedy přikročili ke stavbě druhého žolíku rozměrově shodného s žolíkem prvním, což je výhodné i z hlediska přepravy. A na tom jsem také v první polovině června usilovně pracoval (cca 40 hodin). Máme hotovou kostru tohoto dílu a spojení s krajním dílem stanice na přesné kovové čepy a pouzdra vlepená epoxydem, vlepené přesné rozhraní (profil lokálka) ne vnější stranu stanice, podklad pod koleje, položení kolejí (tj. přilepení pražcového podloží a přiletování kolejnic na šrouby na krajích). Dále proběhlo zapojení elektro včetně naletování kvalitních banánků a zdířek. To nám pro provoz stačilo, ale samozřejmě musíme dodělat i modelový vzhled tohoto připojovacího dílu.

Naše účast na velkém provozním setkání klubu Zababov v Milevsku od 13.6 do neděle 16.6.2013, nakonec dopadla velmi dobře. Setkání se účastnila jednak naše stanice Ledeč, která zvládala veškerý provoz bez jakýchkoliv závad, dále se setkání účastnili vedoucí KŽM i někteří členové KŽM - žáci: Bohouš Daníček, Matěj Šedivý, Tomáš Bartoň a Michal Wackermann, kteří úspěšně fungovali jako strojvedoucí.

Během června jsme se s kluky v našem KŽM před prázdninami opět věnovali především modelovému provozu, což bylo pro kluky myslím docela příjemné zakončení školního roku. Jezdili jsme systémem dispečerského řízení, a některé skupiny si opět zopakovaly jízdu podle grafikonu. V obou případech s výpravčími ve stanicích a s telefonickým nabízením vlaků.

Tak to je asi vše, co jsme během června zvládli. I když to tak možná nevypadá, pro vedoucí KŽM to obnášelo dvouměsíční maratón pracovních večerů, sobot a nedělí, abychom tohle vše zvládli zajistit. Časově nejnáročnější byla příprava akcí mimo Hobby centrum, což ještě zpestřilo školení pedagogů volného času probíhající v květnu.

Naše další cíle
Během léta, bychom chtěli provést potřebné úpravy kolejiště i jeho elektrické části ve stanici Světlá, tj. zejména
- přidání výhybky pro zřízení druhé odbočky do depa
- přidání výhybek pro zřízení kolejové spojky na kolej 5a
- položení prodloužení koleje 5a pro nákladiště
- vydrátování spodku stanice Světlá (tj. napájení kolejí)
- včetně přípravy na zřízení detekce obsazení staničních kolejí
- a včetně přípravy na napájení ze tří boosterů SPAX
- a další práce dle potřeby

A.T. - 30.06.2013