Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Stanice Světlá

Žst. Světlá - obsah složky a námět modelu

V následujících článcích najdete postup stavby a fotografie ze stavby skryté stanice Světlá, a to v pořadí odspoda nahoru (tj. nejstarší článek je nejvíce dole). Tato složka obsahuje tyto články:

- Žst. Světlá - Další dokončovací práce (2017)
- Žst. Světlá - Dokončovací práce (2016)
- Žst. Světlá - Zaštěrkování kolejí
- Žst. Světlá - Pokládka kolejí (2012-14)
- Žst. Světlá - Stavba rámů (2009-2011)

Žst. Světlá - Další dokončovací práce (2017)

V lednu a únoru 2017 pokračujeme ve Světlé v dokončení zdiva kolem depa, zatravnění kolem paty zdiva a zaštěrkování u výtažné a spojovací koleje do depa. Dále probíhá dokončení zaštěrkování brodského zhlaví ve Světlé.

V tomto článku popíšeme postupně i další dokončovací práce na modelu žst. Světlá v roce 2017.

Žst. Světlá - Dokončovací práce (2016)

První zdokumentovanou prací je rekonstrukce a dokončení zhlaví u depa. Této práci ale ještě předcházela letní úprava spodku kolejiště, konkrétně vyřezání a vysekání překážející části šikmého nosného žebra a jeho náhrada novým kolmým žebrem, což jsem již popsal v reportáži ze svých prázdninových prací (tj. 7-8/2016). Ve zhlaví u depa máme 3 křižovatkové výhybky (tzv. angličany), které mají bohužel čepové uložení jazyků, což při průjezdu hnacích vozidel po delší době provozu hrozilo částečnou ztrátou jejich napájení.

Žst. Světlá - zaštěrkování a modelování detailů - (2014 - 2015)

Zde najdete fotografie drobných modelářských prací ve stanici Světlá:
- výroba svahu mezi stanicí a depem
- posypy nástupišť ve stanici
- vlepení křižovatkových výhybek do ledečského zhlaví
Tak, a to je všechno.

Žst. Světlá - pokádka kolejí a výhybek (r. 2012 - 2014)

Zde uvedené fotografie ilustrují pokládku kolejí a s tím spojené elektrické práce ve stanici Světlá i přilehlém depu. Nemáme zde fotografie pokládky všech částí stanice, ale myslím si, že i ty které zde jsou, výmluvně ukazují pracovní postup těchto prací.

Je zde zdokumentován postup pokládky výhybky i jednoduché koleje, jakož i zapojování elektrických přívodů do jednotlivých kolejnic.

Žst. Světlá - stavba rámů (r.2009-2011)

Zde zdokumentovaná etapa výstavby zahrnuje stavby rámů, nohou a korkového podkladu pod koleje ve stanici Světlá. I když nemáme fotografie stavby všech částí této velké stanice, myslím si, že ty fotografie, které zde jsou, ilustrují metody stavby velmi dobře. Posuďte sami. Fotografie dokládají prakticky všechny pracovní postupy...

Námět modelu

Stanice Světlá

Stanice Světlá je odbočnou stanicí s průběžnou dvoukolejnou hlavní tratí Havlíčkův Brod - Kolín s odbočením lokálky do Ledče. Náš model této stanice je modelován volně na námět skutečné stanice Světlá nad Sázavou. Zatímco ledečské zhlaví je víceméně podle skutečnosti, jen mírně zkrácené, museli jsme stanici z prostorových důvodů jednak výrazně zkrátit ze 14 metrů na necelých 7 metrů a navíc ještě "ohnout" kolem zdí pracovny KŽM a brodské zhlaví dost upravit.

Syndikovat obsah