Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Žst. Světlá - Dokončovací práce (2016)

První zdokumentovanou prací je rekonstrukce a dokončení zhlaví u depa. Této práci ale ještě předcházela letní úprava spodku kolejiště, konkrétně vyřezání a vysekání překážející části šikmého nosného žebra a jeho náhrada novým kolmým žebrem, což jsem již popsal v reportáži ze svých prázdninových prací (tj. 7-8/2016). Ve zhlaví u depa máme 3 křižovatkové výhybky (tzv. angličany), které mají bohužel čepové uložení jazyků, což při průjezdu hnacích vozidel po delší době provozu hrozilo částečnou ztrátou jejich napájení. Proto bylo potřeba všechny tři křižovatkové výhybky ošetřit pro dlouhou a spolehlivou výdrž v kolejišti připájením drátových (ve skutečnosti lankových) propojek mezi kolejnice a pohyblivé jazyky. Jak každý jistě ví, na každé dvojité křižovatkové výhybce je osm jazyků a tedy i těch propojek je osm a pájených spojů tedy 16. A bohužel mezi kolejemi je i ve velikosti H0 hodně málo místa. Fotografie to dokumentují. Abyste ty propoje na obrázku našli, je tam i zvětšený výřez s označením propojů červenými kroužky. Tato akce znamenala tyto výhybky ze zhlaví vyndat, na pracovním stole do nich zapájet uvedené propoje a opět je do kolejiště namontovat (tedy vlepit), tentokrát již definitivně. S touto akcí souvisela i konečná montáž a vlepení dvou obyčejných výhybek a přilepení jedné koleje, které čekalo na dokončení této části kolejiště. Dále následovala alespoň částečná úprava elektrické části tohoto zhlaví, viz fotografie. A tím jsme (zde ve Světlé) hotovi pro vánoční ježdění dne 17.12.2016.

Další akcí v této etapě prací ve Světlé je stavba zárubního a opěrného zdiva na zhlaví u depa. Toto zdivo obchází vyvýšenou část lokomotivního depa, ale zasahuje i do dvou krátkých traťových dílů Tr01-07 a Tr01-08. Tuto akci provádí Bohouš Daníček a zdivo zatím vypadá velmi pěkně. Sám si ho odlil ze sádry do německý forem a rozřezal, zabrousil, vyskládal a přilepil. Potom ještě začistil spoje mezi jednotlivými díly, že ani většinou nejsou vidět. Dělá to ten chlapec velmi pečlivě. Fandím mu, aby dobře dopadlo i barvení.

Hned potom se kluci vrhnuli na dokončení zaštěrkování tohoto zhlaví. Chceme tyto práce (ještě s dalšími) stihnout dokončit ještě před koncem prosince 2016, což se také z největší části podařilo.

Prosinec 2016 (A.T.)