Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Trať 01 (Brod - Světlá)

Trať 01 - Modelářské a dokončovací práce (r.2016 - 2018)

Modelářské práce na traťových dílech trati Tr01 (Brod - Světlá) uvedené v tomto článku začaly na jaře 2016, a skončí až někdy v létě 2018 až dosáhneme stanice Brod. Elektrické zapojení těchto traťových dílů proběhlo v prosinci 2016 a je již hotové. Proto je uvedeno v článku před tímto článkem. Nyní se vraťme k tématu tohoto článku, tj. k modelářským a dokončovacím pracím na těchto traťových dílech.

Trať 01 - Elektrické zapojení kolejových obvodů (prosinec 2016)

Tento článek vkládám před článek o modelářském dokončení dílů trati Tr01 (Brod - Světlá) protože logicky po sobě následuje pokládka kolejí, elektrické zapojení a pak teprve modelářské dokončení. Ve skutečnosti to však byly dva současné, navzájem časově nezávislé procesy. Nicméně elektrické zapojení je již hotové, ale modelování bude ještě několik měsíců pokračovat. A právě to určuje pořadí článků zde na našem webu. Na připojených obrázcích vidíte, elektrické zapojování různých traťových dílů na trati Tr01.

Trať 01 - Pokládka kolejí (r. 2016)

V březnu 2016 jsem se opět vrátil k pracím na trati Brod - Světlá. Za tímto článkem naleznete fotografie z této etapy výstavby, které osvětlují náš postup. Už v lednu a únoru jsem začal dělat přesné spojení na kovová pouzdra a čepu. Ty jsem postupně vlepil do čel traťových dílů a kontroloval jejich polohu. Pak jsem na tyto díly položil chybějící korek (jen na dvou dílech) a mohlo se začít s pokládkou kolejí.

Trať 01 - Hrubá stavba (r. 2011)

Jedná se o propojovací dvoukolejnou trať mezi Světlou a Brodem. Trať je koncipovaná jako rozebíratelná a používat se bude jen při některých příležitostech, jako dny otevřených dveří, velké ježdění o vánocích apod. V roce 2011 jsem postavil dřevěné rámy na tuto trať, a sestavil ji do budoucího tvaru přes chodbu. Pak jsem ji sbalil a nechal dřevo zrát. Až doděláme trochu více stanici Světlá, tak se k pokračování prací na této trati opět vrátíme...

Traťové moduly hlavní trati Tr01 (Brod - Světlá)

Trať Tr01 Světlá - Brod je dvoukolejná hlavní trať. Traťové díly Tr01-01 až Tr01-08 byly od roku 2011 ve stadiu po dokončení hrubé truhlářské stavby. Tehdy jsem vyrobil tyto díly:
- Tr01-01 - obloukový díl u stanice Brod
- Tr01-02 a Tr01-03 - Dva rovné traťové díly
- Tr01-04 - Obloukový díl mezi Brodem a Světlou
- Tr01-05 - Rovný krátký spojovací díl mezi oblouky
- Tr01-06 - Druhý obloukový díl u Světlé
- Tr01-07 - Rovný krátký díl u žst. Světlá
- Tr01-08 - Rovný krátký díl u žst. Světlá

Syndikovat obsah