Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Trať 01 - Elektrické zapojení kolejových obvodů (prosinec 2016)

Tento článek vkládám před článek o modelářském dokončení dílů trati Tr01 (Brod - Světlá) protože logicky po sobě následuje pokládka kolejí, elektrické zapojení a pak teprve modelářské dokončení. Ve skutečnosti to však byly dva současné, navzájem časově nezávislé procesy. Nicméně elektrické zapojení je již hotové, ale modelování bude ještě několik měsíců pokračovat. A právě to určuje pořadí článků zde na našem webu. Na připojených obrázcích vidíte, elektrické zapojování různých traťových dílů na trati Tr01.

Každá z kolejí dvoukolejné trati má svůj vlastní obvod. To je připraveno hlavně pro budoucí provoz mezi Brodem a Světlou, kdy se musí počítat s tím, že se podstatně zvětší počet lokomotiv a bude potřeba napájení kolejí rozdělit do více obvodů (včetně jištění). Zatím jsou však obě koleje trati Brod - Světlá elektricky propojené a napájené jedním boosterem (zesilovačem) SPAX. Předpokládám, že tento systém napájení ještě nějakou dobu vydrží i po zprovoznění dvoukolejné trati do Brodu. Cílem je ale rozdělit napájení kolejí ve stanici Světlá podélně na 3 okruhy po třech kolejích. Tím se mimo jiné rozdělí i napájení traťových kolejí do dvou okruhů a tímto rozdělením se napájecí proudy sníží na nižší úroveň (cca 2,5A - vhodnější pro jištění) a stanice tak bude připravena na podstatné zesílení provozu po jejím dokončení, rozuměj nárůst počtu lokomotiv a tím i nárůst celkových napájecích trakčních proudů.

V tomto článku popsané práce obnášely na všech traťových dílech elektrické zapojení vodičů na pájecí pásky, přidání průběžných vodičů (s průřezem 1,5 mm2), přidání propojovacích vývodů na sousední traťové díly (také s průřezem 1,5 mm2), přilepení všech vodičů k základu traťového dílu tavným lepidlem a konečně také i připájení spojovacích konektorů na konce propojovacích vodičů. Všechny tyto práce proběhly během prosince 2016.

A.T. - 07.01.2017